Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka bohaterów Kamieni na szaniec

  Alek

  Dawidowski Aleksy (1920-1943) - bohater "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, podharcmistrz, członek podziemnej organizacji "Wawer", dowódca drużyny GS (Grup Szturmowych), udekorowany krzyżem Virtuti Militari. W akcjach Małego Sabotażu szczególnie wyróżnił się zdjęciem niemieckiej tablicy...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamienie na szaniec

  Powieść Aleksandra Kamińskiego. Utwór oparty na autentycznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Grupa przyjaciół, harcerzy, wśród nich Alek, Zośka i Rudy, kończy Liceum im. Stefana Batorego w 1939 r. i zamiast realizować piękne plany, staje wobec wojennej rzeczywistości. Początkowo aktywni...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inny Świat wobec znanych wypowiedzi o ży­ciu w obozie

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Inny świat'' Bohaterowie

  Bohaterem, którego losy spajają wszystkie rozdziały, jest autor i narra­tor w jednej osobie. Kompetencje opowiadacza przedstawiliśmy wcze­śniej (Autor – bohater – narrator). Grudzińskiego jako bohatera ukazu­ją ponadto fragmenty niniejszego opracowania zatytułowane: Streszcze­nie, Elementy...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /9 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas i miejsce akcji utworu ''Inny świat''

  Książka powstała w ciągu roku. Obejmuje wydarzenia, które roze­grały się kilka lat wcześniej – jest więc retrospektywną relacją z trud­nego okresu spędzonego w sowieckim łagrze. Akcja utworu toczy się od lata 1940 r. (areszt w Witebsku) do czerwca 1945 r. (spotkanie z dawnym współwięźniem w...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Inny świat'' streszczenie

  >

   

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /30 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inny Świat - geneza

  Inny Świat to utwór, którego źródeł należy szukać w autobiografii au­tora. Przeżycia i obserwacje obozowe nie mogły pozostać bez wpływu na sposób myślenia i odczuwania byłego więźnia. Literackie ujęcie tych doświadczeń mogło być zarazem formą „oczyszczenia”, próbą analizy niecodziennego...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /4 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gustaw Herling-Grudziński

  Gustaw Herling-Grudziński to pisarz znany młodzieży szkolnej przede wszystkim jako autor utworu Inny Świat oraz opowiadań, m.in. Wieża. Urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach, jako najmłodsze, czwarte dziecko w rodzinie.1 Wakacje spędzał w Suchedniowie, gdzie zamieszkał jego ojciec po odziedziczeniu...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /7 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ „Iliady” na literaturę polską

  Znaczenie „Iliady” w historii literatury jest nie do przecenienia. Poruszone tu sprawy, motywy, postaci ożywały niejednokrotnie w wyobraźni poetów, prozaików i dramaturgów, przybierały nowy kształt i konteksty. Literatura polska w kolejnych epokach, od renesansu począwszy, sięga bez ograniczeń do tej...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Iliada” i „Odyseja”

  Obydwa eposy są prawdopodobnie dziełem jednego autora. Tak zwana kwestia homerycka wywołała liczne dociekania, analizy obu tekstów. Efekty tej pracy to argumenty za i przeciw twierdzeniu, że „Iliada” i „Odyseja” wyszły spod pióra jednego twórcy. Zdecydowanie przeważają racje za przyjęciem tej...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /5 440

  praca w formacie txt

Do góry