Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Święty Krzyż

  Łysiec (Łysa Góra), na której stoi klasztor świętokrzyski, stanowi wsch. skraj Łysogór. Ośrodek kultu pogańskiego. Na przełomie X-XI w. na skalistym szczycie, wewnątrz kultowego wału kamiennego, powstał kościół Trójcy Przenajświętszej, a za panowania Bolesława Krzywoustego, kla­sztor Benedyktynów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiślica

  Wieś nad Nidą, 14 km na pd. zach. od Buska Zdroju, przy drodze do Nowego Korczyna. Miasto w 1326-1869. W IX w. Wiślica jeden z ośrodków związku plemiennego  Wiślan. Państwo Wiślan prawdopodobnie przyjęło chrzest przed 966, w 990 włączone przez Mieszka I do Polski. W XI w. na terenie grodu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąwóz Królowej Jadwigi

  Wąwóz lessowy opadający stromo od kościoła św. Pawła w kier. pd.-wsch. o długości 500 m, wysokość ścian do 10 m. Zbocza porośnięte drzewami i krzewami. Wąwóz (jeden z wielu w mieście i okoli­cach) powstał w wyniku erozji wodnej gleby lessowej. Korzenie drzew wypłukiwane  z lessu tworzą chaotyczną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatów

  Miasto powiatowe na Wyżynie Sando­mierskiej nad Opatówką, 7 tys. miesz­kańców. We wczesnym średniowieczu w rejonie obecnego klasztoru Bernardynów istniała osada „Żmigród". W osadzie należącej do księcia dzielnicy sandomierskiej, istniał kościół NMP, a przed 1220 po drugiej stronie potoku Łukawa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sielpia Wielka

  Wieś u podnóża Wzgórz Opoczyńskich, nad Czarną, 10 km na pd. zach. od Końskich. Na Czarnej zalew o powierzchni 57 ha z ośrodkami wypoczynkowymi. Pradzieje przemysłu metalurgicznego na Kielecczyźnie sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. W pocz. XIX w. staraniem Stanisława Staszica i ks...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sandomierz

  Miasto na Wyżynie San­domierskiej, nad Wisłą. 27 tys. mieszkańców. W XI w. Sandomierz był obok Krakowa i Wroc-ławia głównym grodem w kraju. W 1138 na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego stał się stolicą księstwa. Dzielnica sando­mierska przypadła małoletniemu Henry­kowi. Bolesław Kędzierzawy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szydłów

  Wieś na Pogórzu Szydłowskim, 14 km na zach. od Staszowa. Prawa miejskie w latach 1329-1869. Zbudowany staraniem Kazimierza Wiel­kiego, zniszczony podczas najazdu Szwe­dów, nie odzyskał już świetności. Jedyny w Polsce centralnej zespół miejski z za­chowanym ciągiem murów obronnych. W 1822 mury miejskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemna trasa turystyczna - Sandomierz

  Wejście do niej znajduje się na zapleczu kamienicy Oleśnickich, wyjście obok wieży ratusza. Legendy wiążą sandomierskie lochy z najazdami tatarskimi. Lochy powstały praw­dopodobnie w XIV-XV w. jako magazyny kupców. Podziemny ciąg korytarzy o długości 400 m udostępniono do zwiedzania w 1977. Lochy mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tokarnia

  Wieś w dolinie Czarnej Nidy, 3 km na pd. od Chęcin. W 1976 rozpoczęto organizację Muzeum Wsi Kieleckiej. Na pow. 65 ha zgromadzo­no 25 obiektów (planowano 80) z XIX w. Są to zagrody i chałupy chłopskie, budynki gospodarcze, wnętrza i warsztaty rzemie­ślnicze. Obiekty pogrupowano w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom Długosza

  Usytuowany w pobliżu Gostomianum, otoczony ogrodem, zbudowany w 1476, z fundacji Jana Długosza (kanonika sando­mierskiego) dla księży mansjonarzy. W XVII w. przebudowany, a w 1934-35 przystosowany dla muzeum. Budowla dwukondygnacyjna z wysokimi szczytami, otwory okienne z kamiennymi ciosowymi obramieniami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry