Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KADYNY k. Tolkmicka

  Wieś letniskowa na Wysoczyźnie Elblą­skiej, nad Zalewem Wiślanym, 4 km na pd. zach. od Tolkmicka. Mały port rybacki, stacja PKP (Elbląg - Braniewo). Wieś powstała w miejscu pruskiego grodziska. Pierwsza wzmianka z 1225, od XIII w. w państwie krzyżackim, od 1432 własność Jana Bażyńskiego, przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo warmińsko-mazurskie

  Powierzchnia 24 202 km2; 1,5 mln mieszkańców. Na 1 km2 przypada 60,0 osób. Lasy zajmują 30%, a wody 6% powierzchni województwa. Różnymi formami ochrony krajobrazu objęto 53% jego obszaru. Geograficznie wyróżnia się tu Wysoczyznę Elbląską i Pojezierze Olsztyńskie oraz krainy Pojezierza Mazurskiego:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Wykus"

  Rezerwat „Wykus" utworzono w 1978 na pow. 53 ha na zach. zboczu wzniesienia Wykus (326 m n.p.m.). Obejmuje fragment dawnej Puszczy Świętokrzyskiej w obrębie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, z dominującą jodłą. Ochronie podlegają lasy i bory mieszane o charakterze natural­nym oraz miejsca pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bisztynek

  Miasto w pn.-wsch. części Pojezierza Olsztyńskiego (pow. Bartoszyce), przy dro­dze Lidzbark Warm. - Kętrzyn. 3 tys. miesz­kańców. Założony w 1346 na miejscu pruskiej wsi, należał do Zakonu Krzyżackiego. Prawa miejskie w 1385. Od 1440 członek anty-krzyżackiego Związku Pruskiego. Od 1446 w granicach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętokrzyski Park Narodowy

  Położony w centralnej części wojewódz­twa, w odległości około 25 km na wsch. od Kielc. Już przed I wojną światową rozpoczęto starania o prawną ochronę unikalnych walorów Łysogór, głównego pasma Gór Świętokrzyskich. W 1920 powstał rezerwat na Górze Chełmowej dla ochrony modrze­wia polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elbląg

  Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) na pograniczu Żuław Wiślanych i Wy­soczyzny Elbląskiej, nad rzeką Elbląg, w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Port żeglugi śródlądowej oraz morski port handlowy, lotnisko sportowe. Ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny, tury­styczny i sportowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chełmowa Góra

  Rezerwat obejmuje lesiste zbocza Cheł-mowej Góry, wysokość 351 m n.p.m., około 2 km na pn. od Nowej Słupi. Utworzony w 1920 celem ochrony uni­kalnego stanowiska modrzewia polskiego (pow. 13,4 ha). W drzewostanie dominuje buczyna karpacka oraz grąd jodłowy z okazami modrzewia polskiego. Na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frombork

  Miasto w pow. braniewskim, nad Zalewem Wiślanym w pn.-wsch. części Wzgórz Elbląskich. Port rybacki, przystań żeglugi pasażerskiej. 3 tys. mieszkańców. Po zniszczeniu Braniewa przez Prusów w 1260, na miejsce katedry diecezji warmińskiej wybrano trudno dostępne wzgórze pomiędzy rzekami Baudą i Narusą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łysica

  Najwyższy szczyt Łysogór (a zarazem Gór Świętokrzyskich), 612 m n.p.m. Ma dwa wierzchołki: zach. od strony Świętej Katarzyny z gołoborzem na szczycie oraz wsch., zwieńczony skałą zwaną Agata. Gołoborze jest rumowiskiem skał grubości do 3 m. Powstało wskutek spękania odsło­niętych warstw skały...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERŁOŻ k. Kętrzyna

  Wieś i las na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, między jeziorami Mój i Siercze. Przystanek na linii kolejowej Kętrzyn -Węgorzewo. 7 km na wsch. od Kętrzyna. Miejscowość turystyczna, hotel i pole namiotowe. W lesie na obszarze ok. 8 ha zachowane ruiny byłej kwatery...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt

Do góry