Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Symbolizm

   

  Symbolizm - prekursorami symbolizmu byli parnasiści nazwa ta wywodzi się od zbiorku poezji pod tyt. „Parnas współczesny” byli to Leconte de Liste, Jase – Maria de Heredia, Teofil Gaudier. Przedmiotem ich twórczości stała się przede wszystkim przeszłość, dzieje starożytne, legendy, dawne dzieła sztuki...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intuicjonizm

   

  Intuicjonizm – twórcą był Henryk Berson, próbował on podważyć tradycje myśli racjonalistycznej, krytykował on intelekt twierdząc, że zniekształca on poznanie świata. Istotę rzeczywistości poznajemy jedynie za pomocą intuicji, kwestionował również teorię ewolucji, jaką głosili pozytywiści...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młoda Polska

   

  Nowa epoka 1890 – 1914(18). Nazwa Młoda Polska przyjęła się w całej Europie. Nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy w cyklu artykułów Artura Górskiego, które umieścił w czasopiśmie krakowskim pod tyt. „Życie”. Synonimy do Młodej Polski:

  Dekadentyzm – koniec schyłek wieku,

  Modernizm -...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /47 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie

   

  Przedstawiciele filozofii i nauki:

  Franciszek Bacon

  Rene Descartes (Kartezjusz)

  Błażej Pascal

  Benedykt Spinoza

  Izaak Newton

  Jan Lacke (Lak)

  Przedstawiciele literatury:

  Karol Ludwik Montesquieu

  Wolter

  Jan d’Alembert (Dalamber)

  Dionizy Diderot...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /28 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w Europie

   

  Anglia –

  Walter Scott – wywodził się ze Szkocji. Był poetą i powieściopisarzem a także twórcą angielskiego romantyzmu. Pisał także powieści przygodowe z gatunku „płaszcza i szpady”

  Lord George Byron – wywodził się z nie zamożnej rodziny arystokratycznej. Po śmierci rodziców zaopiekował się...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /22 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sentymentalizm

   

  Franciszek Karpiński i Franciszek Dionizy Kniaźnin to przedstawiciele sentymentalizmu, kierunku literackiego o zasięgu europejskim głoszącego prymat uczuć nad rozumem. Rozwijał się on w drugiej połowie XVIII w. Sentymentalizm nawiązywało wielu popularnych w XVIII w. założeń filozoficznych, kładąc...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /9 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja człowieka i świata w epoce średniowiecza

   

  Wzorce ascety - podobieństwo:

  zarówno dla św. Aleksego jak i dla św. Franciszka podstawą systemu wartości była żarliwa wiara

  obaj dążyli do naśladowania Chrystusa choć każdy z nich inaczej to naśladownictwo rozumiał

  obaj porzucili swe rodzinne domy, zrezygnowali z dostatku, aby...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /18 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja synkretyzmu. Wybierz dowolny utwór epoki romantyzmu i podaj argumenty na jego synkretyczność.

   

  Synkretyzm to łączenie w jedną strukturalną całość właściwości różnych rodzajów, a nawet różnych gatunków literackich. Zjawisko to obejmuje wszystkie warstwy wypowiedzi literackiej. Synkretyczny charakter dzieł literackich powoduje, że granice pomiędzy nimi są płynne i często oparte o...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragizm, komizm, groteska – scharakteryzuj odwołując się do wybranych utworów literackich.

   

  Tragizm to jedna z najważniejszych kategorii estetycznych, rozpoznana już w tragedii antycznej i przez dłuższy czas omawiana na jej podstawie. Konflikt tragiczny polegał na skazanej na klęskę walce człowieka z przerastającymi go siłami, na starciu się dwóch nie dających się pogodzić ze sobą racji...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /4 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy tragedii antycznej na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

   

  1. jedność czasu, miejsca i akcji – czas: starożytność, za panowania Kreona, miejsce: plac przed pałacem w Tebach, akcja: jeden wątek, przestępstwo Antygony i jego konsekwencje,

  2. ograniczona liczba aktorów, nie więcej niż trzech na scenie,

  3. brak scen zbiorowych, zastępowanie ich opowiadaniem...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt

Do góry