Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury

   

  - w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm)

  - scholastyka św. Anzelma: podporządkowany...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

   

  - język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziwych pism:

  - Bogurodzica stanowi bardziej zapis języka, niż zabytek piśmiennictwa, gdyż jak się uważa, została spisana dopiero...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego

   

  - „Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim; jest anonimowa; przez długi czas miała charakter hymnu narodowego, i takiż zachowała aż do XVI wieku; nieznany autor wykazał się swoim talentem i umiejętnością poetycką w najstarszej części utworu...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rycerz, święty, kochanek jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza

   

  - rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej;

  - rycerz jest opisany w „chansons de geste", takich jak „Pieśń o Rolandzie" (punkt 1), „O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu";

  - asceta, uważany za świętego (taki był ich żywot) występują w hagiografii (punkt...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza)

   

  - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśń nad pieśniami”

   

  „Pieśń nad pieśniami” to szereg poematów opiewających miłość oblubienicy (pasterki) i oblubieńca (króla pasterzy), którzy to tracą się to odnajdują. Forma utworu to dialog a czasem monolog oblubieńca i oblubienicy, do których przyłącza się chór, bohaterowie wygłaszają hymny pochwalne o urodzie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypowieść o faryzeuszu i celniku

   

  „O faryzeuszu i celniku” – W kościele modli się dwóch mężczyzn: faryzeusz i celnik. Pierwszy z nich dziękuje Bogu za to, że różni się od innych ludzi: nie cudzołoży, nie kradnie, nie oszukuje i zachowuje post dwa razy w tygodniu. Drugi z nich błaga Boga o wybaczenie grzechów. Przypowieść ta obrazuje...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypowieść o synu marnotrawnym

   

  „O synu marnotrawnym” – Syn marnotrawny to ten, który zbłądził, ale nawrócił się przyznał do winy i poprosił o przebaczenie. Parabola ta kładzie, więc nacisk na wewnętrzną przemianę człowieka nobilitującą go i zapowiadającą nowe życie.

  „Przypowieść o miłosiernym Samarytanie” – Celem...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archetyp

   

  Archetyp – prastary wzorzec, obraz, wzór. Archetypy są pozostałością powtarzających się doświadczeń ludzi, dziedziczone są przez nich i zakorzenione w ich podświadomości.

  Przykłady archetypów z literatury starożytnej:

  matki cierpiącej – Niobe skamieniała z rozpaczy po stracie dzieci...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział mitów

   

  a) kosmologiczne – wyjaśniające powstanie świata

  b) teogoniczne –wyjaśniające powstanie Bogów i relacje między nimi

  c) antropogenetyczne – mówiące o ludziach i ich charakterach i postępowaniu relacjach między ludźmi a bogami

  d) eschatologiczne zajmujące się problemami śmierci przemijania życia...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry