Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Renesans - charakterystyka

   

  Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wszystkim na odrodzeniu się antycznych idei, całego dorobku literackiego...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki literackie okresu odrodzenia

   

  Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykonywany przy muzyce, obecnie stał się samodzielnym utworem do czytania. Treny - do tego gatunku także sięga Kochanowski. Nie jest to jednak wierne...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /4 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia renesansu

   

  Zasadniczym nowum, odróżniającym renesans od średniowiecza, było wprowadzenie antropocentryzmu. Człowiek, jego rozum stawał się miarą wszechrzeczy, a zmniejszało się znaczenie Boga. Człowiek stawał się twórcą własnego losu. Wyrazem takiej koncepcji było dążenie renesansowego humanisty do...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek Boga w epoce średniowiecza

   

  - ogólnie rzecz biorąc, jako że Kościół był nadrzędną siłą w średniowieczu, to wg jego zasad, Bóg był nadrzędną istotą rządzącą nad światem, istotą wszechmocną (choć nie wiem co to znaczy, bo stwierdzenie „może wszystko" jest logicznie bez sensu), istotą która stworzyła ten świat i...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

   

  - motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

  - polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  11. Średniowieczne formy teatralne. Wymień i scharakteryzuj.

   

  - w średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu;

  - misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzonej jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami (legendami), w dość luźnej formie i z założeniem, że każdy doskonale orientuje...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczne tematy i motywy w literaturze romantycznej

   

  - romantycy na wiele sposobów nawiązują do epoki średniowiecza:

  - często zdarza się, że akcja utworów dzieje się w średniowieczu: „Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza

  - u polskich romantyków głęboko zakorzenił się ideał rycerza, który powodował problemu moralne bohaterów tego okresu; przykładem...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw historiografię średniowieczną

   

  - jest jedną z ciekawszych dla nas działalności pisarskich średniowiecza, gdyż przybliża nam kształt życia i historię tego okresu; można podzielić na kilka różnych kierunków:

  - pierwsze zapiski historyczne związane oczywiście są z kościołem, a dokładnie najpierw z katedrami biskupimi, a potem...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie XV-wieczne wiersze obyczajowe

   

  - przerabiane w szkole wiersze, które można zaliczyć do tego działu, są właściwie tylko trzy, z czego właściwie tylko jeden ściśle odnosi się do obyczajowości;

  - Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole" jest poradnikiem towarzyskim, pouczającym o zachowaniu się podczas jedzenia, gdyż...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wobec Boga i świata: modele postaw w utworach średniowiecznych

   

  - w średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek musi się jemu podporządkować;

  - scholastyka uznaje, że człowiek powinien zająć się dowodzeniem prawd religijnych poprzez...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry