Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Apokalipsa św. Jana

   

  Apokalipsa św. Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Zdaniem historyków chrześcijaństwa, samo objawienie, zgodnie z informacją przekazaną przez św. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość Daniela Naborowskiego

   

  W wierszu Marność poeta podejmuje problematykę filozoficzno-religijną. Już sam tytuł stanowi nawiązanie do starotestamentowej Księgi Koheleta. Kohelet, to określenie kaznodziei, który przemawia do zebranych na zgro­madzeniach ludzi. Księga Koheleta zawiera refleksje o sensie istnienia człowieka,

  0...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy poezji barokowej

   

  kunsztowność poezji - Jan Andrzej Morsztyn inspirowany był przez nurt "marinizmu"; twierdzono, że poezja powinna przede wszystkim zadziwiać czytelnika, zaskakiwać go niezwykłością operacji językowych, metafor, szokujących paradoksów i zestawień antytetycznych (Cuda miłości), oryginalnych...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki literackie Baroku

   

  Sonet - utwór poetycki składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja

   

  Kontrreformacją nazywa się prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Był to ruch potężny zapoczątkowany przez sobór trydencki (1545- 1563), którego zadaniem było wewnętrzne zreformowanie kościoła oraz opracowanie taktyk walki z różnowiercami. Na straży postanowień soboru...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia - charakterystyka

   

  Nazwa pochodzi od greckiego „biblion” – księgi. Jest to zbiór ksiąg uznanych przez Żydów i Chrześcijan za księgi święte. Biblia to inaczej Pismo Święte lub Sakrum

  Biblia powstawała jako przekaz ustny, najstarszy z XIII w.p.n.e. dopisywanie ksiąg zakończyło się w I...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /11 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Wybicki „Pieśń legionów”

   

  Józef Wybicki napisał tę pieśń w lipcu 1797 roku dla polskich legionistów. Po III rozbiorze Polski część uczestników powstania kościuszkowskiego uciekła za gra­nicę. Wybicki, początkowo w Paryżu, później we Włoszech, w północnowłoskiej miejscowości Reggio, kierował propagandą w głównej...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka oświecenia

   

  Klasycyzm - w architekturze prąd ten przejawił się ponownym zainteresowa­niem sztuką grecką i poszukiwaniu w niej ideału piękna. Zaczęto budować ściśle we­dług wzorów antycznych, zerwano z nadmiernym zdobnictwem, barokowym chaosem i nieregularnością formy, na rzecz regularnych, uporządkowanych...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajki Ignacego Krasickiego

   

  Ignacy Krasicki traktował swoje bajki podobnie jak Jan Kochanowski fraszki -zawierał w nich obserwacje otaczającego go świata, krytykował, żartował, wyśmie­wał, ale próbował także naprawiać rzeczywistość, pouczać. Pisał zarówno krótkie bajki epigramatyczne (naśladując Ezopa czy Lessinga), jak i...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /6 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki literackie oświecenia

   

  Bajka - krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedmioty. Zawiera pouczenie lub moralistyczne uogólnienie przedstawione wprost lub zasugerowane. Przedstawione wydarzenia stanowią przesłankę dydaktyczną. Wniosek nosi nazwę morału. Bajka...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt

Do góry