Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” jako realizacja toposu arkadyjskiego.

   

  Świat „Pana Tadeusza” ma cechy rzeczywistości doskonałej – krainy miłości i szczęścia. Dużą rolę w jej tworzeniu odgrywają opisy przyrody, obyczajów i codziennego zwykłego życia. Już sam pejzaż Soplicowa przypomina sielski krajobraz, pełen spokoju, harmonii, w ręcz baśniowej cudowności. Biały...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecki - zdania

   

  1.Jak długo ?

  Wie lange ?

  2.Jak ci się powodzi ?

  Wie geht es dir ?

  3.Cieszę się .

  Ich freue mich .

  4.Ciesze się , że ciebie poznałem .

  Es freut mich , dich kennen zu lernen .

  5.Miło mi ciebie poznać .

  Wie nett dich kennen zu lernen .

  6.Dziękuje , cieszę się również .

  Danke , freut mich...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyimki z Celownikiem

   

  Przyimki z Celownikiem :

  aus ( z, ze środka )

  bei ( u, przy, koło )

  gegenuber ( naprzeciwko )

  mit ( z )

  nach ( po, do, według )

  seit ( od )

  von ( od, z, o )

  zu ( do )

  W celowniku :

  ab ( od )

  auBer ( oprucz )

  entgegen ( wbrew )

  gemaB...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzajnik nieokreślony i określony

   

  Rodzajnik nieokreślony :

  ein eine

  używamy przed rzeczownikiem , o którym nic nie wiemy

  - przed rzeczownikami

  będącymi orzecznikami

  rzeczownikami po

  „ es gibt ”

  Rodzajniki określone :

  der

  das

  die

  przed rzeczownikami oznaczającymi rzecz znaną

  przed nazwami...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sein – być

   

  Sein – być

  Ich – bin wir - sind

  Du – bist ihr - seid

  Er – ist sie – sind

  Haben – mieć

  Ich – habe wir - haben

  Du –habst ihr - habt

  Er – hat sie – haben

  Werden – stać się

  Ich – werde wir - werden

  Du – wirst ihr - werdet

  Er – wird sie – werden

  HeiBen - nazywać...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sonety Krymskie

   

  Sonet - kunsztowna forma stroficzna składająca się z 14 wersów ułożonych w dwie zwrotki 4 wersowe i 2 zwrotki 3 wersowe (tercyny). Wyróżniamy dwa rodzaje sonetów - włoski zakończony tercyną o układzie rymów aba i sonet francuski zakończony dystychem o rymach aa. "Sonety krymskie" to arcydzieło...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Burza''

   

  Opis żywiołu morskiego. W pierwszej zwrotce autor opisuje za pomocą krótkich wypowiedzi oraz wyliczeń czynności dramatyczną walkę marynarzy z żywiołem. Opis nacechowany jest grozą i dramatyzmem. W drugiej zwrotce spienione fale morskie porównuje do geniusza śmierci atakującego fortecę. Trzecia i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Stepy akermańskie"

   

  Pierwsza zwrotka jest rozbudowaną metaforą porównawczą - autor podróż przez stepy porównuje do żeglugi. Podmiotem literackim jest podróżny. Zwrotka ta przedstawia piękno stepu. W drugiej odnajdujemy monolog udramatyzowany - kołysanie traw stepowych budzi u podróżującego obawę, nostalgię. Przedmiot...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Grażyna”

   

   

  Okoliczności powstania utworu :

  Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /9 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wiersza But w butonierce

   

  Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszystkich wersach, są typu abab. Para pierwsza to rymy żeńskie, druga zaś - męskie. Wiersz opowiada o samym autorze, nawet wymienione jest jego nazwisko...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 491

  praca w formacie txt

Do góry