Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Właściwości alkoholi monohydroksylowych.

   

  Alkohole o krótkich łańcuchach węglowych są to lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym, ostrym zapachu. Są palne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponieważ mają budowę polarną. Mają wysokie temperatury wrzenia. Alkohole o długich łańcuchach węglowych są gęstymi cieczami lub...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeróbki ropy naftowej

   

  Ropa naftowa stała się głównym motorem rozwoju przemysłu i cywilizacji w XX w. Niestety jej nierównomierne rozmieszczenie przyczyniło się do wybuchu szeregu konfliktów międzynarodowych, a produkcja i przeróbka ropy i jej pochodnych powoduje zanieczyszczanie środowiska.

  benzyna –...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /4 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olej parafinowy

   

  Mieszanina ciekłych węglowodorów nasyconych, otrzymana w wyniku rafinacji średnich frakcji ropy naftowej. Jest to ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Stosowany głównie w lecznictwie i kosmetyce

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parafina

   

  mieszanina stałych węglowodorów nasyconych, wydzielana z ropy naftowej. Biała krystaliczna substancja, bez zapachu. Jej temperatura topnienia to 48-66C. Stosowana przede wszystkim do wyrobu świec, past do podług, w przemyśle spożywczym.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest BIOS

   

  BIOS - jest to skrót od Basic Input Output System, czyli w wolnym tłumaczeniu "Prosty System Wejścia-Wyjścia". Bez wnikania w technikę - oznacza to prosty system operacyjny zarządzający zasobami komputera i odpowiadający za komunikację między oprogramowaniem a sprzętem. To właśnie BIOS jest pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy twoim zdaniem etyczne jest kierowanie reklamy do dzieci? Przedstaw argumenty uzasadniające odpowiedź

   

  Któż z nas nie denerwował się, kiedy reklama przerwała mu niejeden ciekawy fragment filmu lub programu? Wielu z nas krytykuje długie minuty czasu poświęconego na reklamę. A mimo to zapytani, czy reklama jest potrzebna, odpowiadamy że „tak”. Dodajemy jeszcze, że nie powinna być nudna, długa, a treści...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy szlachcica Sarmaty

   

   

  Sarmatyzm-siedemnastowieczna kultura szlachecka, obejmująca obyczaj, światopogląd i rodowód, którzy przypisywali sobie Sarmaci polscy. Uważali oni, że wywodzą się od prehistorycznego ludu Sarmatów, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie między dolną Wołgą a...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis domu po niemiecku

   

  Mein Haus ist gross. Es hat eine Garage und einen grossen Hof. In der Garage befindet sich den wagen. Das Haus hat drei Balkonen. Auf den Balkonen befinden sich die Blumen. Wir haben auch viele Fenster und sie sind gross. Mein Haus ist sehreine Treppe, eine Kueche, einen Keller, sechs Zimmer, drei Korridore und...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nacjonalizm

   

  Jest historycznie zmienny i wielopostaciowy , tak więc jego definicja , jeżeli w ogóle możliwa , musi być ogólna aby objąć wszystkie jego odmiany . Dość pospolitym błędem jest definiowanie go na podstawie niewielkiej liczby dowodów pochodzących z jednego okresu, kraju , kręgu kulturowego. Definicja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Kryzys 1929-1933

   

   

  Źródła załamania gospodarczego

  Korzystna koniunktura gospodarcza, panująca na świecie w drugiej połowie lat dwudziestych, skłaniała do rokowania jak najlepszych nadziei na dalszą przyszłość. Wielu ekonomistów i działaczy gospodarczych zaczęło sądzić, że przezwyciężone zostały wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /18 664

  praca w formacie txt

Do góry