Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

  Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Czas jej powstania do dziś budzi żywe dyskusje badaczy; jak pozwalają  sądzić  najnowsze ustalenia językoznawcze, narodziny tekstu związane są z początkami  panowania...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /10 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieść Poetycka, Ballady, Dramat Romantyczny

  POWIEŚĆ POETYCKA - jest to gatunek poezji narracyjnej powstałej z  połączenia elementów epickich i lirycznych; rozbudowany utwór wierszowany zawierający fabułę nasyconą momentami dramatycznymi i odznaczająca się silnym zsubiektywizowaniem opowiadania i opisu. Powieść  poetycka  wprowadziła narratora...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alegoria, symbol ( symbolizm )

   Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim (przedmiot, postać, sytuacja, zdarzenie) lub zespół motywów przedstawiający w  sposób  obrazowy pewne abstrakcyjne pojęcia lub ideę. Motyw ów oprócz swego znaczenia  jawnego, dosłownego, danego bezpośrednio przez sens poszczególnych  wyrazów, które się do niego...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I WOLNA ELEKCJA

   

   

  I Wolna elekcja została przeprowadzona w kwietniu 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą . Do Polski przybyły poselstwa od Cesarza Rzymsko- Niemieckiego Ernesta Habsburga , od cara moskiewskiego Iwana Groźnego , od Jana III Szwedzkiego i Wenryka Walezego.

  Na tron został wybrany Henryk Walezy. Nowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczet Królów Polskich

   

  Mieszko 1 – 960-992

  Bolesław Chrobry 992-1025

  Mieszko 2 Lamberd 1025-1034

  Kazimierz Odnowiciel 1034-1058

  Bolesław Śmiały 1058-1079

  Władysław Herman 1079-1102

  Bolesław Krzywousty 1102-1138

  Władysław Wygnaniec 1138-1146

  Bolesław Kędzierzawy 1146-1173

  Mieszko Stary 1173-1177 , 1194 –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole grawitacyjne

   

  Własności przestrzeni wokuł ciał posiadających masy w której na inne masy działają siły grawitacji .

  Obraz pola grawitacyjnego :

  kształt pola

  linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze pojęcia

   

  - uniwersalizm

  - przenikanie się całości i części we wszystkich sferach i na wszystkich stopniach życia

  - dążność do sharmonizowania wszystkich elementów w olbrzymi kosmos, ład - zasadnicza cecha średniowiecznej umysłowości (gradualizm i corpus Christianum)

  - np. społeczeństwo...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze w Europie

   

  - nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

  - styl romański w architekturze

  - budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

  - surowość...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - dualizm

   

  - św. Aureliusz Augustyn (354-430)

  - twórca dualizmu

  - istnieją dwa równoległe byty: materialny i duchowy

  - dominacja i zwierzchność bytu duchowego nad materialnym

  - rozdarcie i konflikt między cielesnością a duchowością

  - koncepcja metafizyczna

  - Bóg zajmuje centralne miejsce -...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ascezy

   

  - w starożytności ascetami nazywano atletów (askesis - świczenie, systematyczny wysiłek; askein - obrabiać, kształtować)

  - teoria ascezy została wprowadzona do chrześcijaństwa w III w. n.e. przez Klemensa z Aleksandrii oraz Orygenesa

  - celem ascezy chrześcijańskiej jest udowodnienie miłości Bogu...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry