Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Porównaj światopogląd człowieka doby renesansu ze światopoglądem człowieka doby baroku

  RENESANS

  Jednym z wiodących prądów renesansu był humanizm, uznający człowieka za nadrzędną wartość. Wiodącą ideą tej epoki był już nie teocentryzm, lecz wprost przeciwnie - antropocentryzm. Zdolności poznawcze człowieka , jego postępowanie i szczęście stały się podstawą wszelkich systemów...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /6 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy eposu antycznego na przykładzie "Iliady" Homera

  Wstęp, czyli co to jest Iliada i kim był Homer

  Homer żył na przełomie IX i VII wieku p.n.e. Był najwybitniejszym epikiem helleńskim, o którego pochodzenie sprzeczało się siedem miast. Homer był ślepcem, wędrownym śpiewakiem. Jego eposy krążyły w formie ustnej, aż w VI w p.n.e., zostały spisane na...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i cechy tragedii antycznej

  Wstęp - Geneza

  Geneza teatru antycznego wiąże się z kultem boga Dionizosa, boga wina i urodzaju, a także narodzin i śmierci. Dla uczczenia Boga, starożytni wyprawiali dwa razy w roku huczne uroczystości, które z początkowego orgiastycznego charakteru, pod wpływem kultu Apollina (boga poezji, muzyki i...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa

  Wstęp

  •Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach 

  •Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa.

  Pomiędzy synami Edypa - Polinejkesem i Eteoklesem rozgorzała walka o tron. Eteokles nie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe w ocenie Juliusza Słowackiego

  Polacy nadal skrępowani łańcuchem niewoli nie mogą bez zażenowania stanąć nad mogiłą Leonidasa. Jedynym miejscem, godnym Polaka jest niestety Cheronea, gdzie Grecy ponieśli klęskę (uciekli z pola walki) i utracili niepodległość.         

  Tak surowo oceniając postawę Polaków w  powstaniu ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja poezji i poety w lit. Romantycznej

  Jedną ze stałych cech bohatera romantycznego było także  przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad  rozumem. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wokulski i miłość

  Wokulski pochodził z rodziny szlacheckiej. Gdy ojciec stracił majątek, Stanisław przyjął pracę subiekta w winiarni  Hopfera. Kontakty ze studentami rozbudzają w nim chęć zdobycia wiedzy i wiarę, że nauka i praca mogą zmienić jego życie. Porzuca  Hopfera, przenosi się do Rzeckiego, uczęszcza  do ...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /7 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki i arianie

  Bracia polscy (arianie, antytrynitarze). Najbardziej  radykalne i postępowe polskie skrzydło reformacji, zapisali w dziejach naszego kraju chlubną kartę. Ojczyzna  odpłaciła  im  czarną  niewdzięcznością i krzywdą wygnania (na mocy uchwały sejmowej  z 1658 r. nakazującej zmianę wyznania bądź...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

  Student uniwersystetu w Wittenberdze i Lipsku, najpierw protestant, a potem gorliwy katolika, zmarł w wieku  31 lat - nazywa Julian Krzyżanowski ,, zwiastunem baroku ” Cały jego dorobek twórczy to kilka pieśni, psalmów, psalmów epitafiów i sześć sonetów. Dorobek ten w 20 lat po śmierci poety opublikował ...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek lit. renesansu z antykiem

  . Renesans nie „odkrył” antyku, tak, jak  odkrywa  się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarów starożytnej kultury. Wiadomo bowiem, że i uczone łacińskie średniowiecze miało rozległą orientację w zakresie grecko-rzymskich osiągnięć nauki, literatury, a...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt

Do góry