Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Humanizm wierszy Leopolda Staffa

  Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: "Sny o potędze". Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

  1. nietzscheanizm - "Kowal" czy "Sny o potędze"...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekadencka postawa K.P.Tetmajera w jego utworach

  Tetmajer - "Piewca uczuć schyłkowych, nastrojów znużenia, ucieczki do Nirwany" 

  "Przeżytym". Poczucie ideowej próżni w wyniku bankructwa ideałów pozytywizmu i ich postaw myślowych jest w tym wierszu wyraźnie potraktowane jako przesłanka dekadentyzmu. Tetmajer wyraża przekonanie o konieczności ucieczki w...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje tytułów

  Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach z...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohaterowie S.Żeromskiego w zderzeniu z rzeczywistością

  Żeromski okazał się pisarzem zaangażowanym w różne problemy życia codziennego. Jego dzieła wypełnione są problemami ogólnoludzkimi. Stefan Żeromski okazał się wielkim psychologiem. Bohaterowie jego utworów przeżywają różne rozterki duchowe. Często stają na rozdrożu. Pisarz przedstawia naszym oczom...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Nad Niemnem" jako hymn o pracy (na cześć pracy)

  Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny - proponuje ona pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Powieść "Nad Niemnem" udowadnia powyższe założenia poprzez: 

  -> wypowiedzi bohaterów reprezentujących pogląd...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej jako powieść o nieprzemijających wartościach

  Autorka prezentuje w powieści wiele ponadczasowych wartości:

  • udowadnia potrzebę nauki (udowadnia to kreując postać Witolda)

  • "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - społeczeństwo stanowi jeden organizm (praca organiczna)

  • ziemia jako najwyższa wartość dla człowieka (motyw wartości...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Potop" jako powieść ku pokrzepieniu serc

  Sienkiewicz w utworze opisuje realia życia narodu w obliczu najazdu Szwedów. Kluczową postacią powieści jest oczywiście Kmicic - bohater nie do końca negatywny. Zmienia się z bezmyślnego lekkoducha w bohatera - patriotę dzielnie walczącego za ojczyznę. Sienkiewicz chciał w ten sposób uświadomić...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

  Charakterystyka szlachty: -> warcholska, butna, niekama, egoistyczna, lekkomyślna, prLekupna, zaślepiona, bezmyślna politycznie, uległa wobec magnaterii, obojętna wobec potrzeb ojczyzny,

  -> poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja "Ferdydurke" Gombrowicza

  "Ferdydurke" jest młodzieńczą powieścią Witolda Gombrowicza, która wprowadziła go na szerokie literackie wody. Stała się ona przedmiotem ostrych dyskusji, sporów, rozlicznych nieporozumień krytyki. 

  Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola tańca w wybranych utworach

  "Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /10 228

  praca w formacie txt

Do góry