Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Obecność programu pozytywizmu w literaturze tego okresu

  "LALKA" B. Prusa:

  • Praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów

  - rozwój handlu przez Wokulskiego (dążenie do wzmocnienia polskiej  gospodarki).

  •  Praca u podstaw

  - nauczanie ludzi z...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają stałe związki frazeologiczne. Przykłady takich związków wywodzących się z "Biblii"

  Związek frazeologiczny to stałe, lub bliskie stabilizacji połączenie wyrazowe, którego znaczenie nie wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w jego skład, np. kręcić nosem, być niezadowolonym z czegoś. Istnieją związki frazeologiczne w których jeden wyraz ma znaczenie dosłowne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najdawniejsze zabytki języka polskiego

  Pierwszym dziełem, które powstało po polsku była Bogurodzica, ale do zabytków języka polskiego zalicza się, w kolejności chronologicznej, również: 

  •Bullę papieską z roku 1136 – jest to tekst łaciński, w którym znajduje się około 400 wyrazów polskich, głównie rzeczowników własnych, oznaczających...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Teorii Czystej Formy

  Teoria czystej formy jest wytworem rozwoju dramaturgii dwudziestolecia międzywojennego, z nurtu sztuki awangardowej teatru groteski i drwiny. Jej autorem jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. Witkacy. Był to syn malarza, krytyka artystycznego, prozaika, sam stał się najpierw malarzem, lecz porzucił...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza XV wiecznych wierszy świeckich

  Niewiele zachowało się wierszy świeckich. Z tematyki miłosnej wyróżnić można List miłosny żaka krakowskiego, w którym autor przesyła pozdrowienia i "pokłoninie na obedwie kolanie / aż dp samej ziemie", opisuje ogrom uczucia i pozostaje anonimowy. Wiersze te podatne były na wpływy obce np. wiersz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna hagiografia – geneza, przedstawiciele i ich dzieła

  W wieku XIII zakon żebrzący dominikanów przeniósł na grunt polski Złotą legendę Jakuba de Voraigne, czyli bogaty zbiór żywotów świętych. Przepisywano go i dokładano żywoty polskich świętych, np. najstarszy Żywot świętego Stanisława (zwany też żywotem pierwszym). Pochodził aż z XII wieku. W XIV...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczne wzorce osobowe zawarte w utworach epoki

  Literatura średniowieczna służyła głównie zbudowaniu moralnemu, wychowaniu i pouczeniu, potępieniu zła i afirmacji dobra, poszerzeniu wiedzy i pamięci o ważnych wydarzeniach i ludziach. Przez to nasycona była licznymi przykładami, moralizatorstwem i dydaktyzmem. Średniowiecznej literaturze patronował...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

  U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Ważniejsza jest kwestia literacka: temat, idea, problem, niż postać w jakiej jest przedstawiona. Wymagano od literatury zajmowania się doniosłymi problemami oraz zgodności...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

  Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

  •Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturotwórcza rola "Biblii"

  1. Główna kulturotwórcza rola Biblii polega na tym, iż stanowi ona fundament wiary i etyki; uczy odróżniać dobro od zła, szanować każdego człowieka i widzieć w nim swojego bliźniego, rozliczać się w sumieniu i wobec Boga ze swoich czynów. 

  2. Biblia kształtuje również duchowe oblicze człowieka...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 406

  praca w formacie txt

Do góry