Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Narodziny i rozwój futuryzmu

  Wymyślono go na Zachodzie. Główne założenia sformułował pisarz włoski Filippo To-masso Marinetti  (1876 – 1944) w manifeście ogłoszonym we francuskim czasopiśmie „LeFigaro” z 20 lutego 1909 roku. Nazwa futuryzm (z łacińskiego futurus – przyszły) była obiet-nicą – lub groźbą! – rozstania ze „starą”...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nie tylko kabaret

  Iwaszkiewicz, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Wierzyński. Na początku mogło się wydawać,że żywioł kabaretu pochłonie ich wszystkich. Z biegiem lat okazało się, że nie. Podstawowymproblemem dla poetów „Skamadra” była granica między kabaretem a Poezją przez duże P.

  Oddzielać Poezję (przeznaczoną dla...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nie tylko radość

  Zarówno krytyka Dwudziestolecia, jak i późniejsze opracowania utrwaliły obraz pierw-szych lat niepodległości jako czas beztroskiej zabawy, młodzieńczej ekstazy, przy czym wła-śnie twórczość skamandrytów miała być potwierdzeniem tej wizji. Wszak to w kręgu skamandryckim wykrzykiwano dziecinne...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - W obronie kabaretu

  Nurt kabaretowy był  p r ó b ą  w ł ą c z e n i a  p o e z j i  w  o b r ę b  k u l t u r y  m a s ow e j. Ten cel uznawały różne orientacje artystyczne. Jednym się udawało, innym nie. Nieudało się futurystom. (Czy dlatego, że przedwcześnie zrezygnowali z kabaretu?) Udało sięskamandrytom i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Przeciw kabaretowi

  Nie każdy program artystyczny tolerował związki z tą firmą. Jeżeli dla kogoś poezja byładziedziną skupionej powagi, która powinna uświęcać ludzkie myśli i czyny, ten określeniem„kabaretowy” posługiwał się jak przyganą lub obelgą (w takiej właśnie pamfletowej intencjipisano na obczyźnie w...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nakaz buntu

  W kabaretowej ocenie rzeczywistości faworyzowano postawy buntownicze, niepogodzonez tym, co uznawane oficjalnie, uświęcone tradycją lub modne. K a b a r e t o w o ś ć  b y ł a  no n k o n f o r m i z m e m.

  W imię nonkonformizmu wolno było zdradzić ideologię, jeżeli ideologia zdradzała człowieka...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Między etyką a ideologią

  W poezji kabaretowej splatały się wątki etyczne i ideologiczne. Etyka była uniwersalna,wyrażająca odwieczne zmagania Zła i Dobra w świecie ludzkim. Ideologia to zjawisko histo-ryczne: służy interesom jednej zbiorowości w walce z interesami zbiorowości innych.Kabaret europejski ma rodowód lewicowy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kabaretowy obraz świata

  Kabaret był trybuną demokracji. Nie uznawał raz na zawsze ustalonej hierarchii osób izjawisk. Spełniało się w nim marzenie poezji początku XX wieku, która chciała przynieśćrównouprawnienie – wszystkim tematom, dziedzinom życia, sposobom przeżywania świata.Metafizyce i codzienności.

  Pięknu i ohydzie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot liryczny w roli konferansjera

  W przedstawieniu kabaretowym nie ma fabuły, jeżeli mimo to „składanka numerów” po-zostaje całością, dzieje się to za sprawą konferansjera. To on, gospodarz spektaklu, wodzirej,zapowiada kolejne występy, charakteryzuje wykonawców, sypie dowcipami... To pośrednikmiędzy sceną a widownią, nie będący ani...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kabaret przeniesiony do wiersza

  O pełnym urzeczywistnieniu norm poetyki kabaretowej można mówić wtedy, gdy „składanka” staje się zasadą kompozycyjną pojedynczego utworu. Im dłuższy wiersz, tym łatwiej„upodobnić” go do kabaretu, bo tym więcej można w nim zmieścić kontrastowych stylów iemocji.Prawdziwym mistrzem „składanki” okazał...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 401

  praca w formacie txt

Do góry