Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - „Jeśli harfa ma zakląć pioruny”

  Czytając wiersze wzywające do rewolucji, rozpoznajemy w nich większość – omówionychw rozdziałach wcześniejszych – wariantów poetyckiego artyzmu. W arsenale pomieszanych„izmów” można wyróżnić teksty o większej lub mniejszej zgodności celu ideologicznego zjęzykiem poetyckim. Niektóre poetyki – nowsze i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Poezja jako retoryka

  W poezji rewolucyjnej o kształtach wypowiedzi decyduje porządek krasomówczy. M i e j sc e  p o e t y k i  z a j m u j e  r e t o r y k a. Retoryka to wiedza doskonaląca umiejętność po-zyskiwania zwolenników jakiejś idei.

  Znana starożytnym, już w epokach antycznych zawie-rała porady dla mężów stanu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Miejsce poezji religijnej

  „Nie znajdowała się ona w centrum ówczesnego ruchu poetyckiego, stanowi jednak zjawi-sko na tyle się wyróżniające, że warte zastanowienia” – piszą o poezji religijnej Michał Gło-wiński i Janusz Sławiński. Podobny sąd wypowiada Artur Hutnikiewicz: jego zdaniem poezjareligijna po 1918 roku „nie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Liryka prawd niepodważalnych

  „W latach dwudziestych – piszą Michał Głowiński i Janusz Sławiński – najgłośniejszymdziełem poezji religijnej był tom Staffa Ucho igielne (1927). Jednakże bardziej zamykał onpewien styl jej uprawiania, niż wyznaczał kierunki rozwoju. Zjawiskiem nowatorskim oka-zała się ta Poezja religijna, która...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /9 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Liryka zwątpienia

  Przygnębienie spowodowane zanikiem uczuć religijnych we współczesnym świecie go-ściło często w utworach Władysława Sebyły (1902 – 1940). Miejscem Boga, dowodził poeta,nie jest już teraz świat ani kościół, lecz antykwariat, gabinet figur woskowych.

  Wiersz SebyłyPanopticum (z tomu Pieśni...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Poezja religijna

  Niejednomyślność w ocenie prestiżu religii, jej miejsca w życiu duchowym Polaków da-wała o sobie znać w zróżnicowaniach wewnętrznych poezji religijnej Dwudziestolecia Mię-dzywojennego. Zaznaczyły się tu dwa (biegunowo sprzeczne) kierunki: wiary słabej i wiarymocnej, poezji rozpaczającej...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Niebo zniżone ku ziemi

  W znanym nam już wierszu Peipera Czyli jest taki fragment:

  Czyli: bez naszych zbrodni nie ma naszych cnót; kryminałjest boczną nawą kościoła.

  Czyli: bóg bez wrzodów mami.

  Czyli: idę ulicą, a pod pachą łaskocze mnie gwiazda.

  Peiperowi nie zależy na tym, by podważyć wiarę w Boga lub dać do...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Poezja areligijna

  Tym pojęciem należałoby ogarnąć zdecydowaną większość tekstów poetyckich lat dwu-dziestych i trzydziestych. Z reguły liryka areligijna obywała się bez programu. Cechowała ją– neutralność. Jej autorzy nie wtrącali się do sporu o istnienie Boga. Niektórzy uważali, iżspór ten został już...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /5 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Mistyka ateizmu

  Ateizm przytrafiał się także poetom awangardy krakowskiej. Oto Julian Przyboś i jego po-emat Bogi (1932). Czternastolatek chce dowodu na istnienie Stwórcy. Jeżeli Bóg jest, niechda znak. Za to warto zapłacić życiem. Ale jeżeli Go nie ma...

  Nade mną błyska i grzmi.

  Sam – nagim ciałem – pod...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Futuryści w ataku

  Polemikę z religią i Kościołem podejmowano w kręgu rozmaitych „izmów”. Najdalej wmanifestacji postaw antyreligijnych szli – jakże by inaczej? –  futuryści. „Precz z waszą reli-gią”, wołał w Rosji ich mistrz i przywódca duchowy, Włodzimierz Majakowski, w komen-tarzu do poematu Obłok w spodniach. Wedle...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt

Do góry