Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kościół św. Jana Ewangelisty

  Gotycki kościół wznieśli po 1318 Fran­ciszkanie. W czasie reformacji kościół przekazano protestantom, a w klasztorze umieszczono szpital. Obiekt kilkakrotnie remontowany, w XIX w. i w 1929-30. W ostatniej wojnie nie ucierpiał. Obecnie należy do Palotynów. W 1982-85 powstało nowe skrzydło...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pyrzyce

  Miasto powiatowe na pd. skraju Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej. 12,7 tys. miesz­kańców. Był to naczelny gród Pyrzyczan, wymienio­nych ok. poł. IX w. (Geograf Bawarski). W 1124 biskup Otton z Bambergu dokonał tu pierwszego masowego chrztu Pomorzan. Prawa miejskie w 1263. Wkrótce potem otoczono Pyrzyce...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzemeszno

  Miasto wśród wzgórz morenowych, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Jez. Trze-meszeńskim (8 ha) i Popielewskim (pow. 309 ha, głęb. 45,8), w powiecie gnieźnień­skim, przy szosie i linii kol. Poznań - Ino­wrocław, fabryki materiałów budowlanych i krochmalnia. 8 tys. mieszkańców.  We wczesnym średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jezioro Kociołek

  Niewielki, kolisty akwen o pow. 4,3 ha i głęb. 8 m, leży 0,7 km na pd. od Jez. Góreckiego, nieopodal końcowej stacji linii kol. Poznań - Osowa Góra. Jezioro oraz jego otoczenie stanowi rezerwat. Ze względu na strome brzegi i dużą głębokość, występuje tu tzw. meromiksja, tj. ograniczona cyrku­lacja wody...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turew

  Wieś na Równinie Kościańskiej, 11 km na pd. wsch. od Czempinia w powiecie kościańskim, na terenie Parku Krajobra­zowego im. Dezyderego Chłapowskiego. W krajobrazowym parku z XVIII w. przekomponowanym w XIX w. przez Augustyna Denizota, urozmaicony, wieko­wy drzewostan (m.in. pomnikowe dęby). Stojący na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojniki

  Rezerwat (13,4 ha) w głębokiej rynnie polodowcowej między Jeziorami i Puszczy-kówkiem. Nazwa od paru oczek wodnych (pozostałych po dawnym jeziorze) stano­wiących wodopój dzików, jeleni i saren. Zbocza rynny porasta bór sosnowy. Przez rezerwat przechodzi żółty szlak.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wągrowiec

  Miasto powiatowe na pograniczu Pojezie­rzy Chodzieskiego i Gnieźnieńskiego, nad Wełną i Jez. Durowskim (144 ha). Jedno z głównych miast Pałuk. Węzeł drogowy. Li­nia kolejowa Poznań-Bydgoszcz. 25 tys. mieszkańców.  Od XIV do XVIII w. własność cystersów. Miasto od 1381 r. W XVI-XVIII w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studnia Napoleona

  Otoczona lipami studnia na stoku Moreny Pożegowskiej, przy drodze Pożegowo -Osowa Góra. Wg tradycji z tej studni miał pić Napoleon Bonaparte penetrując okolice Poznania z zamiarem budowy twierdzy. Spod studni rozległy widok na rynnę Jez. Budzyńskiego i Górę Staszica. Nieopodal, na skraju Pożegowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąsowo

  Wieś 9 km na pn. wsch. od Nowego Tomyśla, na Pojezierzu Poznańskim, przy szosie z Nowego Tomyśla do Dusznik. 1781-1860 własność Sczanieckich, póź­niej niemieckiego bankiera Hardta. Na skraju pagórkowatego obszaru rozległy park krajobrazowy (50 ha) z bogatym drzewo­stanem i pomnikowymi drzewami. W parku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo zachodniopomorskie

  Powierzchnia 22 901 km2 , 1,7 mln. mieszkańców. Obszar ten zalicza się do Pobrzeży: Szczecińskiego i Koszalińskiego oraz Pojezierzy: Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego w okresie plejsto-ceńskim. Pas moren czołowych ciągnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 916

  praca w formacie txt

Do góry