Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Budowa Układu Słonecznego

  Składnikami Układu Słonecznego są planety i ich księżyce, planetoidy, komety, meteoroidy i materia międzyplanetarna. Wszystkie wymienione ciała niebieskie krążą wokół Słońca, utrzymywane siłami jego grawitacji.

  Układ Słoneczny ma kształt zbliżony do dysku. Niemal cała masa Układu

  skupiona...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /5 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa Wszechświata

  Wszechświat współcześnie pojmowany jest jako wszystko, co istnieje. Stanowią go materia, promieniowanie, energia i przestrzeń. Jego wielkość jest tak ogromna, że nie pozwala, przy obecnym stanie wiedzy i możliwościach technicznych człowieka, na zbadanie nawet jego części. Nie jest znana zarówno jego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje map

  Różnorodne cele, którym służą mapy, wpływają na ich skalę i dobór treści. Dlatego mapy, nawet tego samego obszaru, mogą się znacznie od siebie różnić. Ze względu na skalę, w jakiej wykonana jest mapa, wyróżniamy mapy:

  szczegółowe (plany) - w skali od 1:1000 do 1:5000, są nimi plany miast, osiedli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja map

  Zmniejszając skalę mapy, przy zachowaniu jej wymiarów, zwiększamy równocześnie powierzchnię obszaru przedstawioną na mapie. Zachodzi wtedy konieczność opuszczenia wielu szczegółów uznanych za mniej istotne. Proces uogólnienia mapy, polegający na selekcji i upraszczaniu treści oraz zmianie znaków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody przedstawiania zjawisk na mapie

  Treść mapy może być przedstawiona w różnorodny sposób. Dobór metody zależy od cech prezentowanego na mapie zjawiska. Zastosowana metoda ma wyeksponować te zjawiska, które stanowią główną treść mapy, gdyż celem jest jak najlepsza czytelność mapy. Do najczęściej stosowanych należą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /7 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala mapy

  Każda mapa narysowana jest w odpowiednim zmniejszeniu, czyli skali. Przez skalę mapy rozumiemy stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości poziomej w terenie - nie zaś odległości rzeczywistej uwzględnia­jącej ukształtowanie powierzchni. Na mapie skala może być zapisana w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwzorowania kartograficzne

  Kulistej powierzchni Ziemi nie można przedstawić na mapie bez żadnych zniekształceń, ponieważ nie da się rozwinąć kuli tak, aby powstała z niej płaszczyzna. Z tego właśnie powodu na każdej mapie istnieją zniekształcenia.

  Z definicji mapy wynika, że jest to rysunek powierzchni przedstawiony w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /4 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa i jej składniki

  Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników:

  matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę;

  geograficzne - tj. treść mapy, na którą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra"

  Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji;

  Cały obraz wizji...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszczaństwo w oczach pisarzy polskich i obcych II poł XIX oraz XX wieku. Omów w sposób syntetyczny, odwołując się do wybranych utworów

  Mieszczaństwo opisane przez Prusa w "Lalce" jest podzielone na zamożne i drobne. Zamożne jest skłócone, słabe, nieskłonne do ryzyka, bez ambicji, niewierzące w możliwości kraju, antysemickie. Drobne mieszczaństwo, czyli np: Rzecki, Stawska, Wirski są uczciwi, pracowici, mają własne ideały...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt

Do góry