Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rozkład ciśnienia na Ziemi

  Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wiatrów

  Wiatry okresowo zmienne powstają na obszarach kontaktu powierzchni lądowych i wodnych w wyniku różnicy w szybkości nagrzewania się i od­dawania ciepła przez wodę i ląd.

  Powierzchnia lądowa szybko się nagrzewa, dlatego latem i w ciągu dnia ma wyższą temperaturę — wytwarza się nad nią ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /5 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

  W ośrodkach wysokiego i niskiego ciśnienia powietrze znajduje się w ciągłym ruchu. Są to ruchy:

  • pionowe - wstępujące w niżu barycznym lub zstępujące w ośrodku wyżowym,

  • poziome - wywołane różnicą ciśnienia istniejącą między centrum układu barycznego i jego peryferycznymi obszarami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie atmosferyczne

  Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

  Temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi zależy od ilości energii cieplnej wypromieniowanej przez podłoże. Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi a następnie pochłanianej przez podłoże i przetwarzanej na długofalową energię cieplną zależy od długości nagrzewania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

  Wysokość temperatury oraz jej przestrzenny rozkład na Ziemi kształ­towane są przez wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą:

  • szerokość geograficzna - kulistość Ziemi powoduje, że promienie słoneczne padają na jej powierzchnię pod różnym kątem w różnych szerokościach geograficznych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans cieplny Ziemi

  Głównym źródłem ciepła na Ziemi jest krótkofalowe promieniowanie słoneczne, które przechodząc przez atmosferę, ulega osłabieniu tak, że do powierzchni Ziemi dociera niewiele ponad jego połowę, tj. 52%. Pozostała część promieniowania jest pochłaniana przez ozon i chmury (15%) oraz od­bijana od chmur...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa atmosfery

  Atmosfera wraz z wysokością zmienia swój skład chemiczny i cechy fizyczne - temperaturę, ciśnienie i gęstość powietrza. Odmienne są również zjawiska w niej zachodzące. Zmiany temperatury w przekroju pionowym atmosfery są podstawą wydzielenia warstw zwanych sferami. Mieszanie się powietrza powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny atmosfery ziemskiej

  Atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów zwanych powietrzem atmosferycz­nym oraz zawieszonych w nim cząstek stałych i ciekłych zwanych aerozolami. W składzie powietrza atmosferycznego wyróżniamy składniki stale, tzn. zachowujące stały udział w objętości atmosfery i składniki zmienne, tj. takie, których...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System przyrodniczy Ziemi

  System przyrodniczy Ziemi tworzą wyodrębnione w ciągu miliardów lat geosfery. W zależności od ich położenia w stosunku do powierzchni Ziemi można wyróżnić geosfery wewnętrzne i zewnętrzne. Geosferami wewnętrznymi są jądro i płaszcz Ziemi, natomiast zewnętrznymi atmosfera, hydrosfera, litosfera...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 909

  praca w formacie txt

Do góry