Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Postacie wody na Ziemi

  Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. W skład hydrosfery wchodzą wody skupione w morzach i oceanach, lądowe wody powierzchniowe i podziemne, wody uwięzione w lodowcach oraz woda w atmosferze i biosferze. Oszacowano, że zasoby wodne na Ziemi wynoszą ok. 1385 min km3, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewidywanie pogody

  Obserwacje (pomiary) meteorologiczne prowadzone według ustalonych, jednolitych zasad oraz informacje dostarczane przez satelity meteorologiczne są podstawą opracowywania map synoptycznych (map pogody) i progno­zowania pogody. Treść map synoptycznych stanowią wszystkie składniki pogody oraz występujące nad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy klimatyczne na Ziemi

  Wymienione w poprzednim rozdziale czynniki kształtujące klimat spowodowały zróżnicowanie wysokości temperatur i opadów oraz ich spe- cyficzny rozkład w ciągu roku na różnych obszarach Ziemi. Pozwoliło to wydzielić strefy klimatyczne, a w ich obrębie typy klimatów.

  • Strefa klimatów równikowych -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogoda a klimat

  Pogoda to ogół fizycznych zjawisk, którym podlega troposfera nad danym obszarem w określonym czasie. Składnikami pogody są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wiatr (kierunek i siła), wilgotność powie­trza, zachmurzenie nieba, opady, nasłonecznienie. Pogoda zmienia się w czasie, dlatego o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy opadowe na Ziemi

  Średnia roczna suma opadów dla całej Ziemi wynosi ok. 850 mm. Opady przedstawia się na mapach za pomocą izohiet. Analizując ich układ, można stwierdzić wyraźną strefowość opadów nawiązującą do układu temperatur i stałych ośrodków ciśnienia - ogólnej cyrkulacji atmosfery. Przesuwając się od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /4 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne typy i rodzaje opadów atmosfe­rycznych

  Chmury są zbudowane z bardzo drobnych kropelek wody lub kryształków lodu, które łączą się ze sobą, powiększając swoje rozmiary i ciężar. Gdy ich ciężar przewyższa siłę wstępujących prądów powietrza, krople spadają na powierzchnię ziemi w postaci opadu atmosferycznego. Opad atmosferyczny może...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność powietrza atmosferycznego

  Krążenie powietrza oraz jego temperatura wpływają na obieg wody w atmosferze. Pod wpływem temperatury paruje woda z powierzchni mórz, jezior, rzek, gleby, organizmów żywych i dostaje się do atmosfery w postaci pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu określa się jako jego wilgotność, przy czym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje frontów atmosferycznych

  Frontem atmosferycznym - nazywamy strefę przejściową między dwoma różnymi masami powietrza, w której obserwuje się dużą dynamikę atmosfery, tj. szybkie zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności. Strefa frontowa przy powierzchni ziemi dochodzi z reguły do kilkudziesięciu kilometrów szerokości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masy powietrza

  Globalna cyrkulacja atmosfery powoduje powstawanie wokół Ziemi różnorodnych mas powietrza. Masą powietrza nazywamy wycinek troposfery charakteryzujący się dużą jednorodnością cech fizycznych, takich jak tem­peratura i wilgotność. Masa powietrza zalegająca dłuższy czas np. kilka dni nad danym obszarem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna cyrkulacja atmosfery

  Zróżnicowanie ciśnienia (rozkład stałych ośrodków barycznych) spowo­dowane różnicą nagrzewania się powierzchni Ziemi, powoduje krążenie powietrza w różnych szerokościach geograficznych, co nazywamy ogólną cyrkulacją atmosfery. Na Ziemi wyróżniamy następujące strefy cyrkulacji powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 741

  praca w formacie txt

Do góry