Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Lodowce górskie

  Lodowce górskie składaj ą się z pola firnowego i jęzora lodowcowego. Pole firnowe położone powyżej granicy wiecznego śniegu stopniowo wypełnia się lodem lodowcowym. Gdy lodu jest już tak dużo, że nie mieści się w polu firnowym, dolna jego warstwa pod naporem leżącej wyżej pokrywy jest wyciskana i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powstawanie lodowców

  Współcześnie występujące na Ziemi lodowce skupiają ok. 24 min km3 wody, co stanowi 1,74% ogólnych zasobów i 68,7% zasobów wody słodkiej. Lodowce pokrywają ok. 10,5% powierzchni lądów. Stopnienie wszystkich lodowców spowodowałoby podniesienie poziomu wody w oceanie światowym o ok.70 m.

  Lodowiec to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bagna i torfowiska

  Bagna to obszary o trwałym nadmiernym nawilgoceniu gruntu (80 - 95%), wynikającym z utrudnionego odpływu wód podziemnych. Tereny zabagnione spotyka się we wszystkich strefach klimatycznych oraz na wszystkich wy­sokościach nad poziomem morza (do granicy wiecznego śniegu). Bagna są więc astrefowym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

  Jezioro to naturalny śródlądowy zbiornik wody tworzący się w zagłę­bieniach terenu. Z uwagi na różny sposób powstawania zagłębień, w któ­rych mogą gromadzić się wody, wyróżniamy następujące typy jezior:

  tektoniczne - wypełniające zagłębienia powstałe w wyniku ruchów skoru­py ziemskiej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

  Rzeki mogą być zasilane wodami podziemnymi, wodami spływającymi powierzchniowo, opadami oraz wodami pochodzącymi z topniejącego śniegu i lodowców oraz wodami jezior i bagien. Na zasilanie rzek mają przede wszystkim wpływ warunki klimatyczne oraz budowa geologiczna, rzeźba terenu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

  Woda płynąca grawitacyjnie po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem

  terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie to rzeka. Ogół rzek płynących na

  określonym obszarze nazywamy siecią rzeczną. Tworzą ją skomplikowane

  układy, w których można wyróżnić:

  rzekę główną - czyli rzekę uchodzącą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka źródeł

  Źródło to naturalny, samoczynny, skoncentrowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu. Miejsce jego powstania zależy od budowy geologicznej i rzeźby terenu. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych typów źródeł, które można pogrupować, biorąc za podstawę następujące...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /3 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wód podziemnych

  Wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach, znajdujące się pod po­wierzchnią terenu, nazywamy wodami podziemnymi. Szczególne znaczenie dla gromadzenia się i przemieszczania wód podziemnych ma przepuszczal­ność skał i układ warstw skalnych.

  Wsiąkająca w powierzchnię terenu woda opadowa wypełnia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny

  Straty wody w wyniku parowania są w skali świata równoważone opa­dami atmosferycznymi. Zestawienie zysków i strat wody na określonym obszarze w ciągu roku nazywamy bilansem wodnym.

  W przypadku obszarów morskich bilans wodny jest prosty. W ciągu roku ocean światowy otrzymuje w postaci opadów 411 600 km3 wody...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody w przyrodzie

  Przyjmuje się, że całkowita masa wody na Ziemi jest niezmienna, lecz podlega ciągłej przemianie stanów skupienia. Stały obieg wody między sta­nami skupienia, powodowany zmianami temperatury i siłą ciężkości, nazy­wamy cyklem hydrologicznym. Cykl hydrologiczny obejmuje:

  • parowanie z powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt

Do góry