Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Absorpcja

  Absorpcja to termin chemiczny,oznaczający wchłanianie jednej substancji przez drugą, np. cieczy przez ciało stałe (atramentu przez bibułę), lub rozpuszczanie gazu w cieczy (amoniaku w wodzie); w biologii absorpcja jest zjawiskiem przenikania składników odżywczych lub leków do tkanek i przez nie, np. przez...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /20.09.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu

  Tematem mojej prezentacji są biografie ludzi wybitnych. W ciągu tych piętnastu minut chciałabym przybliżyć najważniejsze fakty z ich życia i doszukać się przyczyn, dla których stały się inspiracją dla twórców zarówno literatury jak i filmu.

  Na początek warto zauważyć, że na świecie rodzi się...

  Ocena / Kategoria / Prezentacje maturalne

  Autor /Bernard Dodano /20.09.2011 Znaków /8 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja gleb

  Degradacja pokrywy glebowej może być spowodowana czynnikami na­turalnymi oraz gospodarką człowieka, w tym również rolnictwem. Naturalnymi czynnikami niszczącymi glebę są wiatr (głównie w klimatach suchych) i woda. Woda rozpuszcza i wymywa organiczne i nieorganiczne cząstki gleby.

  Szczególnie silna erozja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność rolnicza gleb

  Przydatność gleby dla potrzeb rolnictwa wynika z jej podstawowej ce­chy, czyli żyzności. Tę naturalną zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i składniki pokarmowe można zwiększyć przez stosowanie różnych za­biegów agrotechnicznych. Uzyskuje się w ten sposób glebę o odpowiedniej urodzajności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby astrefowe

  W każdej strefie klimatyczno-roślinno-glebowej działają lokalne warunki zalegania wód gruntowych, rzeźby terenu i rodzaju podłoża skalnego. De­cydują one o powstawaniu określonych typów gleb, niezależnie od strefy klimatycznej. Są to gleby astrefowe, do których należą:

  gleby górskie - młode gleby o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefowe typy gleb

  Strefowość klimatyczna i roślinna doprowadziła do strefowości genetycz­nych typów gleb. Klimat bowiem wpływa na rodzaj zwietrzeliny, nawilgo­cenie gleby i warunki wegetacji roślin. Decyduje zatem o tempie przyrostu i rozkładu masy organicznej. Z kolei rodzaj roślinności decyduje o odczynie ściółki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil glebowy

  Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę, w którym wyróżnia się poziomy genetyczne powstające w czasie trwania procesu glebotwórczego. Po­ziomy genetyczne różnią się barwą, stopniem koncentracji budujących je skład­ników i miąższością. Ponieważ procesy glebotwórcze zachodzą w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy glebotwórcze

  Gleba to zewnętrzna powłoka litosfery składająca się z cząstek mineral­nych i organicznych, powietrza i wilgoci glebowej. W glebie, pod wpływem organizmów żywych, zachodzi przemiana materii organicznej w mineralną i mineralnej w organiczną. Substancje mineralne gleby pochodzą z roz­drobnionej skały...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat zwierzęcy mórz i oceanów

  Środowisko morskie charakteryzuje się mniejszą różnorodnością wa­runków życia niż obszary lądowe. O życiu organicznym decyduj ą tu przede wszystkim temperatura i zasolenie wody, odległość od lądu, głębokość oraz ruch wód (prądy morskie i pływy). Najważniejszym czynnikiem różnicują­cym faunę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwa i krainy zoogeograficzne

  Współczesne rozmieszczenie zwierząt na Ziemi jest wynikiem ewolucji świata zwierząt oraz zmian klimatycznych notowanych w dziejach Ziemi i „wędrówki kontynentów". Miejscem życia zwierząt są dolne warstwy at­mosfery, powierzchnia i górna część litosfery oraz wody. W każdym z tych środowisk zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 240

  praca w formacie txt

Do góry