Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Elektroliza, otrzymywanie elektrolityczne metali

  Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źródłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, zajdą na nich procesy określane ogólnie mianem elektrolizy. Układ , w którym prowadzi się elektrolizę, nosi nazwę elektrolizera...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /5 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroliza soli stopionych

  Elektroliza stopionych bezwodnych elektrolitów przebiega podobnie jak w roztworach. Jony, które w stałym elektrolicie są uporządkowane w sieciach krystalicznych, po stopieniu poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach, podobnie jak w roztworze. Po połączeniu elektrod ze źródłem prądu ruch jonów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrolity

  Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziaływań między substancją...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /4 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIURA OZONOWA - JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

  W obecnych czasach dużo się mówi na tematy dotyczące zagrożeń środowiska i sposobów zapobiegania klęskom ekologicznym. Przedmiotem wielu dyskusji jest tzw. dziura ozonowa. Wszyscy wiedzą, że zjawisko to jest niepokojące i przynosi niepożądane skutki. Niestety niewiele osób posiada wiedzę o istocie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /9 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie alkoholu na organizm człowieka

  Alkohol jest głównym składnikiem różnego rodzaju win, wódek, piwa oraz innych napojów alkoholowych. Dla organizmu człowieka jest on trucizną, w związku z tym komórki naszego ciała, w przeciwieństwie do nas samych, traktują go niezwykle poważnie. Jako substancja toksyczna, stanowiąca poważne zagrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /6 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysocjacja elektrolityczna

  Dysocjacja elektrolityczna – inaczej zwana jonową. Jest to rozpad cząsteczek wody na jony pod wpływem wody. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają cząsteczki związku o wiązaniu jonowym lub atomowym spolaryzowanym.

  Dysocjacja elektrolityczna nadaje roztworom specyficzne właściwości. Roztwory związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /5 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denaturat

  Węgiel aktywny :

  1) 80-95% węgla pierwiastkowego

  2) wytwarzany z węgla drzewnego ,kamiennego i brunatnego, półkoksu kości itp. Metodą aktywacji gazowej :

  - zwęglony materiał poddawany jest działaniu gazów najczęściej przegrzanej pary wodnej w temperaturze 800°- 1000°C

  3)metoda aktywacji...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demineralizacja wody

  W przemyśle ważne jest zmiękczanie wody, czyli usuwanie węglanów wapnia i magnezu. Proces ten przeprowadza się przez dodanie Ca(OH)2 i Na2CO3

  Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 +2H2O

  Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 +NaHCO3

  Inną metodą zmiękczania wody jest wymiana jonowa. Jonity są to żywice organiczne mogące...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cząsteczki

  1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona.

  2. Atom i cząsteczka.

  3. Struktura cząsteczki.

  4. Cząsteczki homo atomowe.

  5. Cząsteczki hetero atomowe.

  Ad. 1.

  Demokryt uważał, że materia składa się z małych, niepodzielnych cząstek. Określił je słowem atomos (atom). Uważał, że materia...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMILUMINESCENCJA I TRYBOLUMINESCENCJA

  Chemiluminescencją nazywamy proces chemiczny podczas przebiegu którego następuje wydzielenie energii na sposób światła, a nie ciepła jak to jest zazwyczaj. Faktem jest, że i tak jest to tylko niewielki procent, albowiem już 0,001% energii tak wydzielonej już jest stosunkowo silnie widziana, reszta może...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /8 523

  praca w formacie txt

Do góry