Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Gaz ziemny

  Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów nasyconych występujących w temperaturze pokojowej w stanie gazowym. Zdecydowaną przewagę w tej mieszaninie stanowi metan (zawartość metanu w gazie dochodzi do 95% i więcej). Wykorzystywany jest jako tanie paliwo oraz cenny surowiec chemiczny.

  W skład gazu ziemnego...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka

  Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz węglowodory pierścieniowe (alicykliczne). Stanowią one jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mydła i esty

  Mydła są solami wyższych kwasów karboksylowych.

  M. handlowe mieszanina solisodowych w. k. k. z dodatkami substancji zapachowych barwnych

  Reakcja kwasu z wodorotlenkami:

  CH3-(CH2)14-COONa palmitynian sodu

  CH3-(CH2)16-COOK stearynian potasu

  Brud to mieszanina składająca się z sadzy, krzemionki soli...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

  Środki piorące i czyszczące, do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwania brudu, czyli mieszaniny składającej się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych oraz substancji pylistych zlepionych składnikami...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /19 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mole - teoria i wzory

  mrzat- rzeczywista masa jednego atomu wyrażona w gramach

  1u= 0,166*10 do potęgi minus23

  Mat- masa atomowa- masa atomu wyrażona w unitach

  Mat=mrzat/m1u

  mrzcz- rzeczywista masa jednej cząsteczki wyrażona w gramach

  Mcz- masa cząsteczkowa- masa jednej cząsteczki wyrażona w unitach

  Mol- jest to taka...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mol, prawo Avogadro, reakcje

  Mol - jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro- w równych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temp. znajduje się ta sama liczba molekuł...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszaniny

  Mieszaniną niejednorodną nazywamy taką mieszaninę w której możemy rozróżnić poszczególne jej składniki. Mieszaniną jednorodną nazywamy taka mieszaninę której nie da się rozróżnić. Mieszanina jest układem co najmniej dwuskładnikowym. Składniki mieszaniny zachowują swoje właściwości fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszaniny chemiczne

  Mogą być utowrzone z pierwiastków związków chemicznych lub z pierwiastków i związków, są zawsze niejednorodne chemicznie, bo są złożone z różnego rodzaju indywiduów chemicznych. Przykłądy: powietrze, woda naturalna, większość produktów spożywczych.

  Wszystkie roztowry rzeczywiste są mieszaninami...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY: destylacja, krystalizacja, ekstrakcja, adsorcja, chromotograficzna

  DESTYLACJA- polega na ogrzaniu roztworu do wrzenia. Następuje przy tym przechodzenie łatwiej lotnego składnika w porę, a następnie jej skraplanie w chłodnicy. Wykorzystuje różne temperatury wrzenia.

  KRYSTALIZACJA - jest to proces powstawania kryształów w roztworach lub substancjach stopionych. Jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METALE

  Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :

  1. metale ,

  2. niemetale .

  CHARAKTERYSTYKA METALI .

  Metale są to substancje , które w stanie skondensowanym odznaczają się obecnościa swobodnych , nie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /4 234

  praca w formacie txt

Do góry