Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW

  I. Wszystkie związki nieorganiczne dzielimy na:

  1. tlenki EO, np. CaO, CO2

  2. wodorki EH, np. NH3

  3. wodorotlenki EOH, np. Ca(OH)2

  4. kwasy HR, np. HNO3

  5. sole MR, np. CuSO4

  6. inne związki, które nie tworzą odrębnej grupy ze względu na brak cech wspólnych. Przykładem takiego związku może być...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy chemii

  Substancja chemiczna to rodzaj materii o określonych włąściwościach chemicznych

  Aby określić rodzaj substancji musimy podać jej właściwości fizyczne:

  - stan skupienia

  - temperatury wrzenia i topnienia

  - gęstość

  - rozpuszczalność

  -zapach, barwa, smak

  Oprócz właściwości fizycznych do...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe wiadomości z chemii

  Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w następujących stosunkach:

  H : Cl= 1 : 1 (HCl)

  H :...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /7 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

  ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY:

  Przy poszukiwaniu tych surowców stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego, oraz metodę sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych ładunków wybuchowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYSTĘPOWANIE

  Najbardziej powszechnie występującym paliwem kopalnym jest węgiel kamienny, którego zasoby ocenia się na 330 * 1010 t, co stanowi ok. 80% dostępnych zasobów paliw kopalnych. Największe pokłady węgla kamiennego występują w Rosji(Zagłębia: Donieckie, Peczorskie, Tunguskie, Leńskie, Żyriańskie i in.)...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

  WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu. Rozróżnia się cztery rodzaje skał węglowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHODNE WĘGLOWODORÓW

  ALKOHOLE- związki chem. (pochodne węglowodorów), w których atom wodoru jest zastąpiony grupą węglowodorową OH. Grupa ta nazywa się też grupą funkcyjną.

  WŁAŚCIWOŚCI:

  -bezbarwne

  -o ostrym zapachu

  -lotne

  -rozpusatwolne w wodzie

  -łnie palne

  -są rozpuszczalnikami niektórych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

  Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.

  R – OH

  R – reszta wodorotlenowa

  Wpływ alkoholi na organizm człowieka

  a.) metanol

  - powoduje utratę wzroku

  - powoduję śmierć

  b.) etanol

  - niszczy komórki nerwowe i mózgowe

  - w niewielkich...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Platyna

  Platyna, Pt, platinum, pierwiastek chemiczny należący do grupy VIII B w układzie okresowym, w triadzie platynowców ciężkich, liczba atomowa 78, masa atomowa 195,08. Znane są 33 izotopy platyny, w tym 6 trwałych.

  Nazwa pierwaistka pochodzi od hiszpańskiego platina - srebro

  Pierwiastek odkryli...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień aromatyczny

  Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt

Do góry