Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój chemii w XIX w.

  Wiek XIX przyniósł wiele nowych teorii i odkryć w dziedzinie chemii. Najważniejszym osiągnięciem uczonych XIX-wiecznych było opisanie i pogrupowanie pierwiastków chemicznych pod względem właściwości. W okresie tym odkryto ich wiele. Na początku stulecia chemicy znali kilkanaście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /8 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwory

  Roztwór właściwy- jest to jeden z rodzajów roztworów. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym , że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozproszenia. Cząsteczki w roztworze właściwym mają rozmiar około 10-7. Roztwory właściwe mogą występować we wszystkich trzech stanach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /7 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje chemiczne

  Reakcje egzotermiczne:

  2Mg + O2 = 2MgO

  CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O

  Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2

  Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2

  2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O

  KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O

  Reakcje endotermiczne:

  2HgO Ž 2Hg + O2

  Cu(OH)2 Ž CuO + H2O

  N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C

  H2 + J2 Ž 2HJ

  CaCO3...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania. Efekt cieplarniany

  Międzynarodowa Komisja ds. Zmian Klimatu (przewiduje ocieplenie o 1-3,5 *C do 2100 roku oraz wzrost poziomu morza o kolejne 15-95 centymetrów. Całą winą obarcza się człowieka i Efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany to nie samo zło. Jest naturalnym procesem, gwarantującym życie na Ziemi. To dzięki niemu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeróbka węgla kamiennego

  Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Historia wydobycia węgla liczy już ponad półtora wieku, a w 1993 r. jego łączna produkcja osiągnęła 3655 mln ton. Natomiast łączne wydobycie do 1980 r. ocenia się na 140 mld ton, przy czym 60% jego ogólnej produkcji spala się w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeróbka ropy naftowej

  Ropą naftową nazywamy mieszanine węglowodorów (alkanów,cykloalkanów,arenów),kwasów karboksylowych,fenoli,tioalkoholi,pochodnych tiofenu,azotowych związków heterocyklicznych,żywic,zwiazków metaloorganicznych.Ropa ma barwe brązową lub czarną odznacza się silnym specyficznym zapachem.Skład ropy jest zmienny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ PRODUKTY DESTYLACJI I ICH ZASTOSOWANIE

  ROPA NAFTOWA

  Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg. oraz składniki mineralne: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /20 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniotwórczość

  Promieniotwórczość (radioaktywność)

  zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /16 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy Wielkopiecowe

  Żelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ciężkim . Na powierzchni ziemi nie znajdujemy nigdzie czystego żelaza , za to liczne są jego rudy. Są to głównie tlenki . Najważniejszą i najbogatszą rudą żelaza jest magnetyt , czyli żelaziak magnetyczny Fe3O4. Zawiera ona od 50%...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISTYREN

  Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjnych i zarazem deficytowych tworzyw wytwarzanych z surowców naturalnych, stały się następnie pełnowartościowymi materiałami o nowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /10 758

  praca w formacie txt

Do góry