Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Surowce mineralne - Węgiel

  Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Jest ciałem stałym, z grupy węglowców, niemetalem, nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i zasadach. Związki węgla są głównym źródłem energetycznym człowieka. Węgiel najczęściej jest spotykany w formie kopalnej.

  Węgiel kopalny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /5 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - CHLORKI

  Są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem clorków niektórych metali ciężkich ( np.AgCl ) rozpuszczonych w wodzie. W stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny. Niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np. sodowy NaCl i potasowy KCl. Duże ilości rozpuszczone są w wodzie morskiej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /10 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - SIARCZKI

  Siarczki metali ( sole ) mogą być obojętne lub kwaśne ( wodorosiarczki ). Są to substancje krystaliczne, często barwne, słabo lub bardzo słabo rozpuszczalne ( z wyjątkiem siarczków litowców i wodorosiarczków ) w wodzie. Mają właściwości redukujące. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /8 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - FOSFORANY

  Sole tlenowych kwasów fosforowych. Najważniejszymi są ortofosforany np. ortofosforan trójsodowy Na3PO4 wchodzi w skład występujących w przyrodzie fosforytów i apatytów, stosowanych do produkcji sztucznych nawozów fosforowych oraz bywa używany jako składnik proszków do mycia naczyń i zmiękczania wody...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE WĘGLANY

  Węglan żelaza - FeCO3 - syderyt. W przyrodzie występuje w postaci minerału syderytu. Białawy, żółtawy, szarawy lub brunatny, kruchy. Powstaje wskutek procesów hydrotermalnych, także jako produkt metasomatozy innych węglanów. Osadza się też w wodnych środowiskach redukujących ( głównie w zatokach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - WĘGLANY

  Są to substancje krystaliczne, zwykle białe lub bezbarwne, trudno rozpuszczalne w wodzie ( najtrudniej BaCO3, CaCO3, SrCO3 ), z wyjątkiem węglanów litowców i na ogół węglanów kwaśnych. Wodne roztwory węglanów wskutek hydrolizy wykazują odczyn zasadowy. Wszystkie węglany rozpuszczają się w roztworach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE AZOTANY

  Azotan srebra - AgNO3, nazwa farmaceutyczna - Lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna o temperaturze topnienia 208,6­C, dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, pirydynie. Łatwo redukuje się do metalicznego srebra. Działa żrąco na skórę. Otrzymywany przez działanie kwasu azotowego HNO3 na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - AZOTANY

  Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Podczas ogrzewania powyżej temperatury topnienia rozkładają się z wydzieleniem tlenu - stąd ich silne właściwości utleniające. Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE WAŻNE GOSPODARCZO

  Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO4 2-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi. Przede wszystkim jest to chlorek sodu - sól...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samozapłon

  Samozapłon - samorzutne zapoczątkowanie spalania (np. wybuchu), nie wymagające inicjującego działania iskry elektrycznej lub płomienia. Może nastąpić w mieszaninach gazów, cieczy palnych oraz niektórych ciał stałych (np. substancje piroforyczne) z tlenem lub powietrzem. temperatura samozapłonu, powyżej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt

Do góry