Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

  Teorią tę zwaną również teorią protonową kwasów i zasad opracował duński chemik Bronsted i niezależnie od niego Anglik Lowry (1923). Punktem wyjścia nowszej, szerzej ujętej teorii kwasów i zasad, była rewizja zbyt uproszczonego w teorii Arrheniusa modelu jonu wodorowego i uwypuklenie faktu, że...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /5 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

  Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa dała podstawy do zdefiniowania kwasów i zasad. Ponieważ molowe ciepło zobojętnienia kwasu zasadą (57,8 kJ/mol) jest takie samo jak molowe ciepło łączenia się jonów wodorowych z jonami hydroksylowymi na wodę:

  H++ OH– =H2O + Q Q= 57,8 kJ/mol

  Arrhenius...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - IPERYT – WCIĄŻ GROŹNY

  Nie są prowadzone obecnie żadne działania mające zabezpieczyć broń chemiczną spoczywającą na dnie Morza Bałtyckiego. Naukowcy do dziś nie znają nawet wszystkich miejsc, w których ja zatopiono. Zaraz po II wojnie światowej alianci zatopili co najmniej 65 tys. ton niemieckich bomb, zawierających m.in...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - SPOSOBY ODKAŻANIA ZATRUTYCH TERENÓW

  Przed środkami trudno lotnymi, występującymi w postaci kropli gęstej cieczy ochronić może specjalna odzież ochronna i maska przeciwgazowa. Natomiast przed lotnymi środkami toksycznymi (gazami) wystarczająco chroni sama maska przeciwgazowa.

  Wraz z maską przeciwgazową powinno przenosić się Indywidualny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE

  W warunkach pokoju najbardziej śmiercionośnymi gazami są: tlenek węgla (CO) CO ( tlenek węgla(II), tlenek węgla, czad ) jest to bezbarwny, bezwonny, palny, bardzo toksyczny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Z chlorem tworzy fosgen, z metalami — karbonylki. Tworzy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /6 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne - CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TOKSYCZNYCH

  Wśród środków toksycznych rozróżniamy Bojowe Środki Toksyczne i Toksyczne Środki Przemysłowe. Podział ten jednak krzyżuje się, ponieważ np. chlor, używany w przeszłości jako gaz bojowy (takiego użycia nie można również wykluczyć współcześnie), jest również powszechnie stosowany w przemyśle...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /11 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki toksyczne

  To mogło się wydarzyć...

  "Nieobliczalne konsekwencje spowodowałby wypadek pociągu przejeżdżającego przez centrum Wrocławia, w którego składzie znajdowałyby się wagony przewożące chlor. Zakładając czarny scenariusz, że wypadek jest groźny i jedna z cystern zostaje uszkodzona, to wydobywające...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminokwasy i białka

  Aminokwasy są to pochodne węglowodorów zawierające w swoich cząsteczkach dwa rodzaje grup f. : karboksylowe -COOH i aminowe -NH2.Wzór ogólny :

  Grupy te decydują o charakterystycznych właś. aminokwasów

  Najprostszy aminokwas to "Gly" - Glicyna :

  H2N-CH2-COOH

  "Ala" - Alanina : CH3-CHNH2-COOH

  "Val" -...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybkość reakcji chemicznych

  Reakcje chemiczne przebiegają z bardzo różnymi szybkościami. Na przykład po zmieszaniu roztworu azotanu srebra z roztworem chlorku sodowego wytrąca się natychmiast chlorek srebra. Reakcja ta przebiega do końca tak szybko, że nie można prześledzić różnych jej stadiów. Jeśli natomiast zmieszamy gazowy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /7 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki

  Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana podczas lekcji na ustach niektórych pojawia się uśmiech jest alkohol.

  Alkohole to pochodne węglowodorów i są ich dwa rodzaje: metanol...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /11 692

  praca w formacie txt

Do góry