Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

  Polietylen, -[-CH2-CH2-]n-,

  Jest to tworzywo o doskonałych właściwościach dielektrycznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. W węglowodorach alifatycznych, aromatycznych i chlorowcopochodnych, polietylen pęcznieje. Polietylen ułożony w ziemi może...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /11 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

  Coraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych, przy bardzo dużej ich różnorodności, zmusiły zarówno odbiorców, jak i producentów do opracowania ujednoliconej i zarazem ogólnie obowiązującej metodyki badań tych materiałów. Takie postępowanie umożliwiło porównanie właściwości poszczególnych tworzyw na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Otrzymywanie polimerów

  Wyjściowymi surowcami do otrzymywania monomerów są przede wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny (baza petrochemiczna) oraz węgiel kamienny. Procesy otrzymywania monomerów są przedmiotem technologii związków organicznych, a zagadnienia dotyczące wytwarzania polimerów wchodzą w zakres technologii chemicznej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /5 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Klasyfikacja tworzyw sztucznych

  Szybki rozwój wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych, wprowadzenie do produkcji nowych gatunków tworzyw oraz rosnąca liczba oznaczeń handlowych zadecydowały o konieczności dokonania klasyfikacji tej grupy materiałów. Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /6 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Postacie handlowe tworzyw sztucznych

  Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów). Żywice sztuczne mogą występować jako tzw. żywice techniczne do bezpośredniego przetwórstwa lub stanowić surowiec wyjściowy do wytwarzania tłoczyw, laminatów, farb i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Skład tworzyw sztucznych

  Tworzywa sztuczne są materiałami, w których najistotniejszy składnik stanowią związki wielkocząsteczkowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego. Oprócz związku wielkocząsteczkowego tworzywo sztuczne zawiera zwykle składniki dodatkowe, które nadają mu korzystne właściwości użytkowe. Składniami tymi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /7 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne

  Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjnych i zarazem deficytowych tworzyw wytwarzanych z surowców naturalnych, stały się następnie pełnowartościowymi materiałami o nowych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczne Środki Przemysłowe - Dioksyny

  Dioksyna jest uosobieniem zagrożenia naszego zdrowia przez wiele toksycznych związków znajdujących się w otoczeniu. Badania przeprowadzone na zwierzętach jawnie wskazują na jej toksyczność. Nie ulega wątpliwości, że ludzie byli i są narażeni na kontakt z dioksynami. Występowanie dioksyn w zatrutej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczne Środki Przemysłowe - Pierwsza pomoc przy zatruciach TSP

  W przypadkach skażenia ludzi różnymi środkami trującymi istotne znaczenie w ratowaniu ich życia ma sposób udzielania porażonym pierwszej pomocy. Zakres i sposób jej niesienia zależy od rodzaju środka toksycznego, drogi przenikania trucizny do organizmu i aktualnego stanu zdrowia porażonego. Elementem...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczne Środki Przemysłowe - Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi

  W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające czy też wybuchowe i łatwopalne. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt ze...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /4 326

  praca w formacie txt

Do góry