Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WITAMINY - Witamina A

  - wzmaga wzrost i witalność.

  - pomaga organizmowi eliminować infekcje.

  - ważna dla procesu widzenia i dla eliminowania ślepoty zmierzchowej.

  - pomaga kościom, zębom, włosom i skórze.

  - utrzymuje wątrobę i organy rozrodcze w zdrowiu.

  - niezbędna w czasie ciąży i laktacji.

  - neutralizuje...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązania

  Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje.

  *Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomów w cząsteczkę lub energię potrzebną do rozerwania wiązania w cząsteczce. Miarą mocy wiązania chemicznego jest ilość wydzielanej lub dostarczanej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązania atomowe

  Wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząsteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na wytworzeniu elektronowych par wiążących, powstałych w wyniku uwspólnienia elektr. poch. od obydwu łączących się atomów, POD UWAGĘ...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węglowodory

  Węglowodór- związki chemiczne, których cząsteczki są zbudowane wyłącznie z atomów węgle i wodoru. Węglowodór nasycony (alkan) węglowodory w cząsteczkach, których wszystkie elektrony walencyjne węgla są wykorzystane do utworzenia wiązań pojedynczych. CnH2n+2 Grupa metylenowa- cząsteczki dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /7 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Węgiel

  Nazwa Węgiel

  Nazwa łacińska Carboneum

  Symbol C

  Liczba atomowa 6

  Masa atomowa 12,011

  Temperatura topnienia 3550°C

  Temperatura wrzenia 4827°C

  Gęstość względna 1,9 (bezpostaciowy)

  2,25 (grafit)

  3,52 (diament)

  Stopnie utlenienia II,IV,-IV

  Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /4 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Wapń

  Wapń Ca, calcium

  Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,1. Znanych jest 20 izotopów wapnia, w tym 6 trwałych. W przyrodzie występuje w minerałach: wapieniu, marmurze, kalcycie, kredach (kreda jeziorna, kreda pisząca), aragonicie, szpacie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie i redukcja

  Utlenienie - polega na podwyższeniu stopnia utle-nienia pierw. (oddawanie elektronów). Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. (przyjmowanie elek-tronów).Reduktor - pod-wyższa swój stopień utle-nienia (oddaje elektrony). Utleniacz - obniża swoj stopień utlenienia (przyj-muje elektrony).

  grupa 1a 2a...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujemne skutki działania izotopów promieniotwórczych

  IZOTOPY są to atomy tego samego pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów lecz różne ilości neutronów.

  Oprócz 272 stabilnych izotopów wszystkich pierwiastków znanych jest około 2000 ich izotopów promieniotwórczych (radioizotopów). Izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /10 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne

  Poliamidy, polimery termoplastyczne, bezbarwne lub kremowe, o gęstości 1,1 g/cm3. Są rozpuszczalne w kwasach i fenolach. Poliamidy otrzymuje się przez polikondensację: ω-aminokwasów, diamin z kwasami dikarboksylowymi lub polimeryzację laktamów.

  Poliamidy mogą zaabsorbować do kilku procent wody. Ulegają...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

  Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są związki organiczne, zawierające w swojej cząsteczce wiązanie podwójne...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /15 134

  praca w formacie txt

Do góry