Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

  NIE UŻYWAĆ W SLO W ZARACH

  Promieniotwórczość polega na wysyłaniu przez niektóre jądra atomowe cząstek a, cząstek b, promieniowania g oraz neutronów, związanego z samorzutnymi przemianami jądrowymi. Promieniowaniem jonizującym nazywamy promieniowanie powodujące jonizację atomów podczas przenikania...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /13 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodorotlenki, zasady i sole

  WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal

  1. Wzór ogólny

  MeOH

  2. Nazewnictwo stare i nowe

  Nowe nazewnictwo wodorotlenków.

  Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

  Sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z at. metali i grupy wodorotlenowej. M(ch)n. Ilość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /22.09.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Sporty wodne

  Wielu ludzi mieszka w pobliżu wody: nad rzeką, stawem, zalewem, jeziorem czy morzem. Stwarza to możliwość rekreacji i zabawy, ale przed podjęciem jakiegokolwiek sportu wodnego trzeba nauczyć się pływać, od tego bowiem zależeć może życie nasze lub kogoś innego.

  Halowe sporty wodne

  Większość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Odzyskiwanie wody

  Woda zużyta w domach i fabrykach zwykle przechodzi do oczyszczalni ścieków, skąd jest odprowadzana do morza lub rzeki. Woda w niektórych dużych rzek może być wielokrotnie pobierana i użytkowana. Kiedy więc mieszkaniec Londynu nalewa wodę z kranu do szklanki, jest już zapewne siódmą osobą, która z niej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Zaopatrzenie w wodę

  Woda potrzebna jest w każdym gospodarstwie domowym do picia, gotowania, mycia, sprzątania i spłukiwania toalety. Także fabryki zużywają ogromne jej ilości.

  Skąd czerpiemy wodę

  Użytkowana przez nas woda pochodzi z deszczu (zima-ze śniegu). Największe opady występują w górach. Część wody...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Właściwości wody

  - nie ma smaku

  - nie ma barwy

  - nie ma zapachu

  - temp. krzepnięcia 0° C

  - temp. wrzenia 100°C

  - gęstość 1g/cm 3 w temp. 4°C

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Dawniej...

  Najwcześniej kół wodnych używano w Grecji około 100 lat p.n.e., umieszczając je poziomo w nurcie rzeki.

  Rzymianie używali pionowych kół wodnych, które napędzały młyny zbożowe. Istniały dwa główne typy takiego koła pionowego: koło nasiębierne poruszało się, gdy woda spadała na nie z góry; koło...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Hydroenergetyka

  Elektryczność powstaje dzięki poruszaniu przez wodę urządzenia zwanego turbiną, połączonego bezpośrednio z prądnicą. Turbina to wydajniejsza wersja dawnego koła wodnego. Jest on tak zaprojektowana, aby odbierać poruszającej się wodzie jak najwięcej energii. Hydroelektrownie buduje się często w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Woda - Energia wodna

  Woda zawsze płynie z miejsca położonego wyżej do leżącego niżej. Taki jej ruch może być wykorzystany do wytwarzania energii, przy czym może to być zarówno spokojny bieg rzeki, jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości, na przykład w wodospadzie czy zaporze. Do wytwarzania energii wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry