Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Zygmunt Wróblewski 1845 - 1888

  Wróblewski pochodził z Grodna. Studia rozpoczął w Kijowie. Niestety, nie udało mu się ich zakończyć. Na przeszkodzie temu stanęło Powstanie Styczniowe. Jako osiemnastoletni młodzieniec stanął w szeregach armii powstańczej. Po upadku powstania zaczęły się represje wobec patriotów. Z wyroku władz...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /4 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stały się w ostatnich latach XX wieku przedmiotem coraz większego zainteresowania toksykologów i ekologów. Okazało się, że niektóre WWA mają właściwości rakotwórcze. Już w 1775 roku zaobserwowano efekt kancerogenny WWA, gdy stwierdzono, że sadza jest...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TYMOL /CH3/2CHC6H3/CH3/OH

  Działanie toksyczne:

  Przypuszczalna dawka śmiertelna dla człowieka DL 50-500 mg/kg.

  Wywołuje wymioty, depresje, zahamowanie procesów myślowych, czasową głuchotę, zapaść serca i oddychania.

  Skóra - Roztwory o stężeniu 2% drażnią skórę.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROWANE NAFTALENY C10H7CLn

  Działanie toksyczne:

  Najczęściej występującymi objawami zatrucia są obrzęki powstające w wyniku obniżenia zawartości białek we krwi, drugim objawem wczesnym są wypryski na skórze w postaci trądziku i krost. Później występującymi objawami są: żółtaczka, której towarzyszy brak łaknienia...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - DWUCHLOROBENZEN C6H4CL2

  Działanie toksyczne:

  Wykazuje własności narkotyczne.

  Przewód pokarmowy - brak danych.

  Drogi oddechowe - pary działają drażniąco na górny odcinek dróg oddechowych.

  Skóra - drażniące działanie na skórę, powodujące pieczenie, zaczerwienie a następnie wytwarzanie się pęcherzyków surowicznych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROBENZEN C6H5CL

  Działanie toksyczne:

  Chlorobenzen działa narkotycznie. Podobnie jak benzen, ale w znacznie mniejszym stopniu, wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwio-twórcze. Przy natężeniu 37 mg/l po pól godzinie następuje głęboka narkoza, a po dwóch godzinach zgon.

  Wchłanianie następuje przez płuca...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CYKLOHEKSAN / HEKSANAFTALEN C6H12

  Działanie toksyczne:

  Działa narkotycznie słabiej niż benzen. W zatruciu ostrym występują zawroty głowy, utrata równowagi, odurzenie, utrata przytomności. Na krew działa podobnie ale mniej szkodliwe od benzenu, osłabia serce.

  Cykloheksan wchłaniany jest przez płuca, w niewielkim stopniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - KSYLEN C6H4/CH3/2

  Działanie toksyczne:

  Jest to narkotyk o działaniu silniejszym od benzenu i toluenu. Jest jednak mniej niebezpieczny z powodu wyższej temperatury wrzenia i mniejszej lotności. Pary ksylenu są wchłaniane w drogach oddecho-wych, przez skórę i błony śluzowe.

  Przewód pokarmowy - objawami zatrucia...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TOULEN C6H5CH3

  Działanie toksyczne:

  Toulen działa narkotycznie silniej niż benzen. Jest ogólnie bardziej toksyczny niż benzen, ale dzięki wyższej temperaturze wrzenia jest mniej niebezpieczny. Długotrwałe oddziaływanie niskich stężeń toulenu powoduje zmiany we krwi, szpik kostny nie ulega uszkodzeniu jak po...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - Benzen C6H6

  Działanie toksyczne:

  Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwiotwórcze /powoduje uszkodzenie szpiku kostnego/. Wysokie stężenie par benzenu działają narkotycz-nie. W...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt

Do góry