Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Budowa i skład chemiczny atmosfery

  skład chemiczny atmosfery

  Stałymi składnikami powietrza atmosferycznego, tzn. zachowującymi stały udział w jego całkowitej objętości, są:

  azot – 78%

  tlen – 21%

  argon – 0,9%

  gazy szlachetne – neon, hel, wodór, krypton, ksenon – wyst. Śladowo

  Zmiennymi składnikami, tj. takimi których...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachuba czasu

  Długość geograficzną określa się na podstawie różnicy czasu lokalnego południka początkowego i południka miejsca obserwacji. Różnicy czasu 1h odpowiada 15stopni długości geograficznej.

  Rachuba czasu lokalnego wiąże się z południkiem miejsca obserwacji. Jako średnią dobę słoneczną określono...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy ziemi i ich konsekwencje

  Ruchy ziemi to ruch:

  Obrotowy ( wirowy , wokół własnej osi) - obrót ziemi wokół osi, odbywający się w rytmie dobowymi .

  Obiegowy ( wokół słońca po orbicie eliptycznej) – krążenie ziemi po orbicie wokół słońca, odbywające się w rytmie rocznym.

  Następstwa ruchu obrotowego:

  spłaszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia w układzie słonecznym, kształt i rozmiary ziemi

  Ziemia jest trzecią planetą w odległości od słońca, piąta co do wielkości.

  Danych o kształcie i rozmiarach naszej planety dostarczają pomiary grawimetryczne oraz geodezyjne wykonywane na jej powierzchni ,a także z kosmosu.

  Kształt ziemi – bryłę ziemi określa się mianem geoidy. Jej kształt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa: cechy, składniki i rodzaje map

  Mapa – jest to obraz powierzchni  ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie według zasad odwzorowania kartograficznego, w   skali, za pomocą umownych znaków graficznych. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne są przedstawione z pomocą umownych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczanie tłuszczu w produktach spożywczych

  W przemyśle spożywczym stosuje się różnorakie metody analizy chemicznej celem oznaczenia różnych parametrów, która mają duże znaczenie w kontroli jakości danych produktów, względnie surowców. W niniejszej pracy przedstawiam dwie różne metody, które są przydatne w oznaczaniu tłuszczu w produkcie ( na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /6 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW

  H 1s1 n=1,l=0,m=0,s+b=S

  He 1s2 n=1,l=0,m=0,s-,b=S

  Li 1s22s1 n=2,l=0,m=0,s+, b=S

  Be 1s22s2 n=2,l=0,m=0,s-,b=S

  B 1s22s22p1 n=2,l=1,m=-1,s+

  Ne 1s22s22p6 n=2,l=1,m=1,s-,b=S

  Na (Ne) 3s1 n=3,l=0,m=0,s+,b=S

  Ar 1s22s22p63s23p6 n=3,l=1, m=1,s-,b=P

  K (Ar) 4s1 n=4,l=0,m=0,s+,b=S

  Sc(Ar) 4s23d1...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW - DEFINICJE

  I Postulat Bohra: Energia elektronów w atomie jest ściśle określona. Elektron w atomie przyjmuje jedną z kilku możliwych, ściśle określonych stałych wartości. Zmiany energii następują porcjami (kwantami) mvr=nh/2

  II Postulat Bohra: Elektron w stanie stacjonarnym nie promieniuje i nie traci energii...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLE, OBLICZENIA CHEMICZNE

  Atomowa jednostka masy jest to 1/12 masy atomu węgla izotopu 12C i wynosi w gramach 0.166*10-23 g.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

  WODORKI (1H> K1)

  1. wodorek litu (3Li> K2L1) LiH wiązanie atomowe spolaryzowane do H

  2. wodorek berylu (4Be> K2L2) BeH2 w. at. spol. do H

  3. wodorek boru (5B> K2L3) BH3 w. at. spol. do H

  4. węglowodór (metan) (6C> K2L4) CH4 w. at. spol. do C

  5. azotowodór (amoniak) (7N> K2L5) NH3 w. at. spol. do N

  7...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /3 650

  praca w formacie txt

Do góry