Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Skały

  Skorupa ziemska jest zbudowana ze skał, skały natomiast składają się z minerałów.

       Zespoły jednorodnych lub różnorodnych minerałów powstałych w określonym procesie geologicznym nazywa się skałami.

       Rodzaje skał:

  1. Magmowe

  a. głębinowe

  b. wylewne

  2. Osadowe

  a. okruchowe

  b...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodowce górskie i lądolody

  Wody znalezione w lodowcach to około:

  2% objętości hydrosfery

  96% lądowych wód powierzchniowych

  Współczesne pokrywy lodowe zajmują ok. 10 % powierzchni lądów. Pokrywy lodowe tworzące lodowce górskie lub lądolody, powstają tam gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się dużych ilości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeziora

  Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie na powierzchni ziemi i nie mający bezpośredniego położenia z morzem. Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej na lądach.

  Jeziora są zasilane wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi.

  Aby jeziora mogły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki, typy ustrojów rzecznych

  Rzeki stanowią znikomą część hydrosfery. Większe cieki , otrzymujące wiele dopływów w postaci strug, strumieni, potoków noszą nazwę rzek.

  Występowanie rzek stałych jest uzależnione od zasilania, które musi przekraczać straty wody na parowanie oraz wsiąkanie.

  Rzeki mogą być zasilane : 

  -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne, źródła

  W zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej można wydzielić dwa rodzaje wód podziemnych. Wody warstwy wodonośnej leżącej blisko powierzchni ziemi noszą nazwę zaskórnych.

  Poziom ich waha się w zależności od opadów atmosferycznych. Jeżeli warstwa nieprzepuszczalna znajduje się na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceany i morza, ruchy wody morskiej

  Powierzchnia oceanów wraz z morzami wynosi 361 km kw., co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Przybliżona ilość zasobów wody tkwiących w tych zbiornikach stanowi 94% zasobów wodnych Ziemi.

  Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny ziemi

  Zasoby wodne Ziemi stanowią hydrosferę. Prawie 94% objętości to wody oceanów. Na lądach wody powierzchniowe stanowią mniej niż 2% objętości hydrosfery, w tym wody jezior, lodowców, wody spływające rzekami. Wody podziemne gromadzą ok.4%. woda zawarta w atmosferze w postaci pary wodnej i chmur to zaledwie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy klimatów na kuli ziemskiej

  Składniki klimatu :

  temperatura powietrza

  opady

  wiatry

  Czynniki klimatyczne ( geograficzne ) mające wpływ na kształtowanie się klimatu:

  szerokość geograficzna

  wysokość bezwzględna

  rodzaj podłoża ( morze, ląd )

  rzeźba, roślinność, pokrywa śnieżna i lodowa, prądy morskie

  Klimat morski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność powietrza a chmury

  Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną

  Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna. Wyraża ona stosunek aktualnej wilgotności do wilgotności , która nasyciłaby powietrze w danej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

  Wiatry – poziome ruchy warstw powietrza w określonych kierunkach. Zróżnicowanie ciśnienia na kuli ziemskiej prowadzi do poziomego ruchu mas powietrza od ośrodków wyżowych do niżowych , czyli do powstawania wiatrów.

  I.wiatry stałe

  pasaty(stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych ku niżowi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt

Do góry