Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Degradacja środowiska geograficznego Polski

  Integracja człowieka w środowisko naturalne przekracza możliwości adaptacyjne natury. Oznacza to w praktyce że niektóre regiony gospodarcze Polski zostały trwale zniszczone i istnieje mała możliwość odtworzenia środowiska naturalnego.

  Ścieki stanowią ważną przyczynę degradacji środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kraju na krainy geograficzne

  Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

  W Polsce w ramach regionów wyróżnia się; krajobrazy gór, wyżyn, dolin, równin akumulacyjnych.

  Podział Polski na krainy geograficzne jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby w Polsce

  Na terenie Polski możemy wyróżnić następujące typy gleb;

  gleby początkowe

  bielicowe 25%

  brunatne ( i płowe) 52% i 5%

  Czarnoziemy 1%

  Czarne ziemy 2%

  Bagienne 9%

  Mady 5%

  Rędziny ...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat Polski

  Polska, położona , ma klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim a kontynentalnym. Przejściowość klimatu jest wynikiem położenia Polski w strefie ścierania się wpływu powietrza polarno – morskiego z polarno – kontynentalnym. Na kierunki przemieszczania się mas powietrza ( kształtujących...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie, obszar, granice polski – podział administracyjny

  1.Położenie : polska położona jest:

  na półkuli północnej i wschodniej

  w środkowej Europie

  na szlakach komunikacyjnych państw europejskich ( z zachodu na wschód)

  między Karpatami a Bałtykiem

  w dorzeczu Wisły i Odry

  w środkowej części niżu europejskiego ( 91%...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

  Gleba to zewnętrzna cienka powłoka litosfery umożliwiająca wzrost roślin.

  Proces glebotwórczy - na ten proces składa się:

  wietrzenie mechaniczne i chemiczne

  wkroczenie flory i fauny

  wytwarzanie się próchnicy i kwasów humusowych

  przemieszczanie się produktów wietrzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność wód podziemnych

  Pewne części skorupy ziemskiej zbudowane są ze skał rozpuszczalnych w wodzie, do których należą ; gips, sól, dolomit. Ponieważ skały te posiadają zazwyczaj bardzo dużo szczelin, to wody opadowe wzbogacone w dwutlenek węgla i płynące po powierzchni dostają się w głąb i dzięki temu powstają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność wiatru

  Działalność wiatru może być trojakiego rodzaju:

  niszcząca: deflacja i korozja

  transportująca

  akumulacyjna

  Rozmiary działalności wiatru zależą od charakteru podłoża , klimatu, stopnia pokrycia szatą roślinną. W największym stopniu wiatr działa na terenach równinnych o suchym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzęsienie Ziemi

  Trzęsienie ziemi to naturalny, krótki, gwałtowny wstrząs ( lub ich seria ) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od środka, znajdującego się na powierzchni ,gdzie drgania są najsilniejsze.

  Miejsce, w którym powstają drgania skorupy ziemskiej, nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy górotwórcze

  Ruchy górotwórcze polegają głównie na pofałdowaniu warstw skalnych i powstawaniu gór .

  Powstawanie łańcuchów górskich o budowie fałdowej jest związane z kolizjami płyt litosfery. Nacisk lub opór płyt powoduje sfałdowanie osadów dna oceanicznego. Pierwotne ułożenie warstw skał osadowych jest prawie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt

Do góry