Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Okręgi przemysłowe - charakterystyka

  Zgrupowanie zakładów (ośrodków) przemysłowych odznaczających się powiązaniami produkcyjnymi nazywamy okręgami przemysłowymi. Przeważająca część przemysłu koncentruje się w okręgach.

  W Polsce występują takie okręgi jak ;

  1.Górnośląski Okręg...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł mineralny

  Branże przemysłu mineralnego:

  przemysł materiałów budowlanych ( cementowy, wapienno-gipsowy )

  szklarski

  ceramiki szlachetnej

  Przemysł cementowy; jest bardzo materiałochłonny i energochłonny koncentruje się głównie w ośrodkach wydobycia wapieni i margieli. Okręgi tego przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł chemiczny

  Przemysł ten dzieli się na dwa wielkie działy; dział produkcji związków nieorganicznych i nawozów sztucznych dział produkcji związków organicznych.

  Przemysł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hutnictwo

  Hutnictwo żelaza jest jedną z ważniejszych dziedzin przemysłu metalurgicznego. Dostarcza surowców i wyrobów wykorzystywanych głównie w;

  przemyśle maszynowym

  przemyśle konstrukcji stalowych

  metalowym

  środków transportu

  budownictwie

  Rudy Żelaza występują w Polsce w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł paliwowo – energetyczny

  Przemysł paliwowo energetyczny stanowi podstawę wszelkiej działalności produkcyjnej, jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

  Polska jest ważnym producentem surowców energetycznych, jednak musi importować ropę naftową i gaz ziemny.

  Podstawowym źródłem energii pierwotnej w Polsce są paliwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i czynniki lokalizacji przemysłu

  Funkcje przemysłu należy rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach;

  ekonomicznym ( wydobywanie i przetwarzanie surowców, wytwarzanie dóbr materialnych )

  społecznych ( stwarzanie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej, zmiana warunków bytu )

  przestrzennym ( przyspieszenie procesów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracje ludności

  Podział migracji wg. następujących kryteriów;

  1. kryterium czasu;

  - stałe         ( na pobyt stały)

  - okresowe (na pobyt okresowy )

  2. kryterium obszaru;

  - wewnętrzne ( w obrębie kraju)

  - zewnętrzne

  3.  kryterium przyczynowe;

  - zarobkowe

  - polityczne

  - religijne

  - naukowe

  4.kryterium czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zawodowa i społeczna ludności Polski

  Struktura zawodowa – 58,6% ludności w Polsce jest w wieku produkcyjnym, 27,6% stanowią dzieci i młodzież w wieku przedprodukcyjnym, około 13,8 % to ludność w wieku poprodukcyjnym.

  Po II wojnie następowały stopniowe zmiany w strukturze zawodowej. Stale spada odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura demograficzna ludności Polski

  Struktura demograficzna – to podział całej populacji według grup wiekowych, płci, stanu cywilnego, wykonywanych zawodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania.

  O strukturze demograficznej decyduje przyrost naturalny;

  Okres powojenny charakteryzuje się szybkim przyrostem. W 1955 przyrost osiągnął wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany liczby ludności polski

  W 1939 r. Polskę zamieszkiwało 34,8 mln. osób, a w 1945 – około 24 mln.. Pod koniec 1946 r. polska liczyła 23 mln. 640 tyś. mieszkańców. Druga wojna światowa spowodowała ogromne straty ludnościowe. Polska była pod tym względem najbardziej poszkodowana. W wyniku działań wojennych zginęło około 6...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry