Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  „TRENY” - „CZŁOWIEK NIE KAMIEŃ...”

  „Obrona ludzkiego prawa do płaczu i. boleści” w Trenach nie jest jedynie przeciwstawieniem doświadczenia, bolesnego i trudnego —. doktrynie, która „na płacz lekkość wkłada”. Wspiera sią ona także swoistą doktryną, nową filozofią człowieka, wypływa zaś z twierdzeń w arcydziele Kochanowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „KUPIĆ BY CIĘ, MĄDROŚCI, ZA DROGIE PIENIĄDZE...”

  Poszukiwanie pociechy w poezji poprzedza w Trenach szukanie pocieszenia w filozofii. Przypomnijmy zakończenie Trenu VIII:

  Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,

  A serce swej pociechy darmo upatruje.

  (w. 13-14)

  Tą pociechą, zgodnie z żywionymi przez Kochanowskiego-humanis-tę przekonaniami, powinna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „JEŚLIM KIEDY NAD DZIEĆMI PIÓRKO MIAŁ ZABAWIĆ...”

  Ten dwuwiersz, mówiący o opłakiwaniu zmarłego dziecka za pomocą, czy za pośrednictwem tekstu poetyckiego, prowadzi nas do kolejnej roli podmiotu lirycznego Trenów, mianowicie roli poety i wcale bogatego kręgu spraw związanych z funkcją poezji i programem literackim cyklu. Ranga tej problematyki podkreślona...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - IDEAŁ DWORZANINA I „NAUKA O JĘZYKU”

   „Gry rozmowne” były rozrywką uprawianą na dworach włoskich i biskup Samuel powołuje się na tę tradycję proponując przerwać grę w karty i zająć się „jaką iną krotochwilą”, która by „polerowała rozum”. Przeciwstawienie owo już na wstępie nobilituję dialog jako formę nie tylko modną, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - KREACJA BOHATERA

  Zasadnicze tendencje ideowe romansu błazeńskiego Biernat z Lublina czy Jan z Koszyczek przejęli oczywiście ze wzorów, ale przekładając na język polski dostosowali je niejako do potrzeb polskiego czytelnika i istniejącej ówcześnie sytuacji społecznej. Tendencje te odczytać można poprzez analizę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /9 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „NIESZCZĘŚCIU KWOLI... LUTNIĄ I WDZIĘCZNY RYM PORZUCIĆ MUSZĘ”

  W kontekście Trenów, zwłaszcza zaś Trenu II, to przekonanie, jedno z fundamentalnych w twórczości Kochanowskiego, ulega przekreśleniu: „Jakie szczeście ludzi naszladuje, / Tak w nas albo dobrą myśl, albo złą sprawuje” (w. 19-20). W dobrej myśli dobrze było cieszyć się poezją, widzieć w niej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - TEORIA TREFNOWANIA

  Księga druga Dworzanina jest zastosowaniem ogólnych wskazań zawartych w pierwszej do konkretnych sytuacji życia dworskiego. Sformułowano tu nawet coś w rodzaju dekalogu dworzanina. Najciekawsze są dziś dla nas wskazówki dotyczące stroju, przy tej okazji bowiem dał Górnicki mały wykład o modzie męskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /17 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - IDEOLOGIA BAJEK

  Obrońca ludu, a rychło i doradca królów, był Ezop przede wszystkim bajkopisarzem. 1 ta jego rola jesl najważniejsza, zarówno w dziejach literatury, jak i w strukturze opowieści o jego karierze. Wyobraźnia starożytnych Greków uczyniła go twórcą, wręcz wynalazcą bajki zwie-

  oam pojcię cio Kosciara z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - MISTRZ PROZY

  W księdze trzeciej Dworzanina, której tematami są „wizerunek” dwornej pani i miłość dworska, zemściła się na polskim autorze decyzja usunięcia kobiet z grona rozmówców. Również swoista surowość moralna, o której już była mowa, przyczyniła się do tego, iż ten fragment polskiej parafrazy, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - NAJZNAKOMITSZY DEBIUT POLSKIEGO ODRODZENIA

  Na dorobek literacki Łukasza Górnickiego składa się kilkanaście dziel różnej wartości i o różnym charakterze. Niektóre z nich zdobyły sobie pewną popularność, jak np. traktaty polityczne: Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich (czy — według innego przekazu — Rozmowy o elekcyjej, o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 101

  praca w formacie txt

Do góry