Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Surowce energetyczne

  Węgiel kamienny; wykorzystuje się go jako paliwo elektrowni cieplnych , do produkcji koksu, oraz w przemyśle chemicznym.

  Główni producenci;

  Chiny

  USA

  Indie

  Rosja

  RPA

  Australia

  Polska

  Najważniejsze miejsca wydobycia to;

  zagłębie w Chinach, zagłębie w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lasy i gospodarka leśna

  Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

  Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rybactwo i gospodarka rybna

  Ważnym składnikiem ludzkiego pożywienia są ryby morskie, słodkowodne, oraz owoce morza, czyli skorupiaki i mięczaki.

  Na świecie dominują połowy ryb morskich, które stanowią prawie 65% ogółu połowów. Najczęściej odławiane są ryby śledziowate, dorszowate oraz makrele.

  Najważniejsze łowiska na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla zwierząt

  Głównym celem chowu zwierząt jest pozyskanie mięsa, mleka, tłuszczu, jaj, wełny i skór.

  Chów Bydło ;

  - średnio intensywna hodowla bydła, oparta na wykorzystaniu naturalnych pastwisk oraz upraw roślin paszowych, występuje m.in. w Polsce , Skandynawii, Litwie, Łotwy,

  - ekstensywny chów polega...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regiony rolnicze świata

  Biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej można wyróżnić 10 regionów rolniczych na świecie;

  Region zachodnioeuropejski- należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zawodowa ludności świata

  W strukturze zawodowej ludności określana jest jako czynna i bierna zawodowo. Pierwszą z tych grup tworzą wszyscy wykonujący pracę zawodową, do drugiej zalicza się tych , którzy są na utrzymaniu pierwszej grupy oraz posiadających nie zarobkowe źródła utrzymania ( renty, emerytury )Na świecie osoby...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura demograficzna

  Struktura według płci;

  W państwach słabo rozwiniętych więcej jest mężczyzn niż kobiet. Ta prawidłowość ma związek z dużą dzietnością kobiet oraz ich aktywnością zawodową . Ma to wpływ na ich stan zdrowia i skrócenie długości życia. W krajach wysoko rozwiniętych występuje wyraźna przewaga...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój liczby ludności świata

  W ciągu wielu tysiącleci przyrost liczby ludności odbywał się powoli. Nie wynikało to z niskiej rozrodczości, lecz z dużej śmiertelności . Gwałtowny przyrost ludności rozpoczął się w XX wieku. W wyniku poprawy warunków życia, postępu medycyny oraz podniesienia poziomu higieny nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróznicowanie językowe

  Jedną z podstaw podziału narodowościowego jest język. Na świecie w użyciu pozostaje kilka tysięcy języków .

  Językoznawcy wyróżniają następujące rodziny językowe;

  1. języki indoeuropejskie, dzielące się na następujące grupy;

  - słowiańskie np. ( polski, rosyjski )

  - romańskie (francuski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie wyznaniowe na świecie

  Religia jest podstawą każdej cywilizacji. Wpływa na wiele sfer życia ludności, kształtuje jej zachowania.

  Głównymi religiami  świata są;

  1. Chrześcijaństwo – największa religia monoteistyczna, skupiająca około 1,8 mld wyznawców. Swój początek bierze od działalności Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt

Do góry