Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Najważniejsze SKAŁY budujące skorupę ziemską

  SKAŁA – zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych. Ze względu na ich genezę, dzielimy je na trzy typy:

  a) SKAŁY MAGMOWE – powstają w wyniku zakrzepnięcia gorącego stopu krzemianowego, zwanego magmą, występującego lokalnie w obrębie skorupy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNOŚĆ, jej zasadnicze działy i znaczenie gospodarcze

  ŁĄCZNOŚĆ obejmuje trzy zasadnicze działy: - przesyłki zmaterializowane (listy, druki, paczki), - przesyłanie pieniędzy oraz – przekazywanie informacji za pomocą różnych fal elektromagnetycznych (telekomunikacja). Telekomunikacja dzieli się na przewodową, bezprzewodową (naziemna i satelitarna).

  -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

  Zasadniczo przyjmuje się cztery kryteria wydzielania miast:

  - Prawno-administracyjne,

  - Fizjonomiczne,

  - Funkcjonalne,

  - Wielkościowe (najczęściej).

  Od 1900r. ludność świata zwiększyła się 3,2 raza, natomiast ludność miejska 26 razy. Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw charakterystykę WÓD OCEANICZNYCH

  W oceanach i morzach gromadzone jest około 94% ogólnej ilości wody i zajmują one 71% powierzchni Ziemi. Morza i oceany traktowane razem noszą nazwę WSZECHOCEANU lub OCEANU ŚWIATOWEGO. Przeciętna głębokość – 3800m.

  - OCEAN SPOKOJNY (PACYFIK) – powierzchnia – 179 mln km², średnia głębokość – 3957 m...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPORT - jego klasyfikacja i rola gospodarcza

  Przewóz towarów umożliwia stały wzrost produkcji, wiąże regiony i kraje w jeden zintegrowany kompleks gospodarczy.

  I. Transport NIEZMECHANIZOWANY – przy użyciu zwierząt. Występuje w krajach o niskim rozwoju gospodarczym (na pustyniach bliskiego wschodu, Azji Środkowej). Rolę tą spełniają wielbłądy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki i zależności między KLIMATEM, a gospodarką człowieka

  I. Wpływ KLIMATU na gospodarkę człowieka:

  1. Rolnictwo (uprawy): Odpowiednia temperatura i wilgotność umożliwiają rozwój roślinności. Optymalne temperatury 6º-30ºC, odpowiednia ilość opadów atmosferycznych;

  2. Transport:

  a) kolejowy i samochodowy jest bardziej rozwinięty, gdy:

  - jest mała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii EKONOMICZNEJ

  Geografia pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między środowiskiem geograficznym, a działalnością społeczeństw.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Największe obszary hodowlane BYDŁA, TRZODY chlewnej i OWIEC na świecie

  Chów zwierząt rozwinął się głównie w strefach umiarkowanych. Wynika to z obfitości, wysokiej jakości pasz występujących w tych strefach. W strefie międzyzwrotnikowej ogranicza go m.in.: gorący klimat, gorsza jakość pastwisk, niedostatek ziarna oraz choroby zwierząt.

  Kraj rozwijający chów zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

  - I sektor obejmujący rolnictwo i zawody pokrewne (rybołówstwo, leśnictwo);

  - II sektor obejmujący przemysł: wydobywczy, przetwórczy oraz budownictwo;

  - III sektor obejmujący usługi: transport, handel, łączność, szkolnictwo, nauka, służba zdrowia.

  Kraje średnio rozwinięte mają zbliżony do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz przez CZYNNIKI, a co przez SKŁADNIKI KLIMATYCZNE?

  Następujące SKŁADNIKI KLIMATU: temperatura powietrza i jego wilgotność, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne i wiatry. Kształtowanie się klimatu na Ziemi uzależnione jest głównie od procesów obiegu ciepła i wilgotności oraz od ogólnego krążenia powietrza w troposferze.

  Są one...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt

Do góry