Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

  Przyczyny degradacji środowiska:

  - rozbudowa przemysłu;

  - budowa reaktorów atomowych;

  - powszechne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych;

  - rozwój floty morskiej;

  - wzrost tempa przyrostu liczby ludności.

  Wyróżnia się 27 obszarów ekologicznego zagrożenia, obejmujących łącznie 11% powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny OLEISTE - największa powierzchnia upraw i wykorzystanie

  Ważną rolę wśród roślin żywieniowych odgrywają rośliny dostarczające tłuszczu. Największe znaczenie w tej grupie ma uprawa SOI. Nasiona soi zawierają ok. 20% tłuszczu i 40% białka. Dzięki temu z rośliny tej uzyskuje się nie tylko tłuszcz, ale również wysokobiałkową paszę dla zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

  RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km³ wody, to jest około...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ gospodarczej DZIAŁALNOŚCI człowieka na ŚRODOWISKO geograficzne

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej. Do tych procesów należą m.in.:

  - karczowanie lasów, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu;

  - wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny BULWIASTE i KORZENIOWE o największym znaczeniu - największe obszary upraw

  Spośród roślin bulwiastych największe znaczenie ma uprawa ZIEMNIAKA. Ma on skromne wymagania glebowe i klimatyczne, a umiejętnie uprawiany daje wysokie plony. Największe uprawy występują w klimacie umiarkowanym chłodnym. Największymi producentami są: Chiny – 15,1%, Rosja – 13,2%, USA – 6,9%, Polska – 6,9...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj krążenie MONSUMOWE

  Krążenie monsunowe, czyli wiatry okresowe zmienne, zmieniające kierunek dwa razy do roku. Występują one głównie w południowej i południowo-wschodniej Azji, wschodniej Afryce i północno-wschodniej Australii. Przyczyną powstania monsunów jest różne nagrzewanie się lądu i morza.

  W lecie ląd szybciej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze ROŚLINY ZBOŻOWE, ich znaczenie i główni producenci

  Do najważniejszych roślin zbożowych zaliczamy pszenicę, ryż, kukurydzę i jęczmień. Uprawa innych żyto, owies, proso i sorgo ma znaczenie tylko w pewnych regionach.

  Najważniejszym zbożem jest PSZENICA, uprawiana praktycznie na całym obszarze lądowym, oprócz strefy klimatów gorących wilgotnych. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

  Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają ok. 2,7 mln km², tj. ok. 1,8% powierzchni lądów.

  Lokalne jeziora odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i w życiu gospodarczym. Są one ważnymi zbiornikami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI i zdjęć satelitarnych w gospodarce człowieka

  We współczesnych badaniach Ziemi oraz ciał niebieskich najpowszechniej wykorzystywane jest zjawisko promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie to jest właściwością wszystkich ciał. Do jego rejestrowania nie jest konieczny bezpośredni kontakt ze źródłem promieniowania. To bezkontaktowe, zdalne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki rozwoju TURYSTYKI - ważniejsze regiony i ośrodki turystyczne

  Pod pojęciem TURYSTYKI rozumiemy całokształt zjawisk i przejawów działalności związanej z ruchem turystycznym i jego obsługą. Pojęciem pokrewnym jest krajoznawstwo, które przez jednych uważane jest za ruch kulturalny mający na celu krzewienie umiłowania kraju ojczystego przez bezpośrednie jego poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt

Do góry