Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Australia - USTRUJ POLITYCZNY

  Federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem - Senatem z 76 senatorami, wybieranymi na 6 lat (co 3 lata połowa składu jest wymieniana) i Izbą Reprezentantów ze 148 deputowanymi, wybieranymi na 3 lata. Członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia - FLORA I FAUNA

  Świat roślinny

  Australia stanowi osobne państwo roślinne (Australis) o swoistej florze, z dużą liczbą endemitów (np. 750 gatunków eukaliptusów i 450 gatunków akacji). W zbiorowiskach roślinnych przeważają formacje charakterystyczne dla klimatów suchych i gorących. Wnętrze kontynentu zajmują pustynie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia - KLIMAT

  Przeważająca część Australii ma klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy lub wybitnie (skrajnie) suchy, na wschodzie (poza barierą gór) - wilgotny (częsty napływ morskich mas powietrza). Północna część leży w strefie klimatów równikowych (klimat podrównikowy suchy, przechodzi w wilgotny na wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /3 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia - AUSTRALIA NA MAPIE

  Australia to najmniejszy kontynent Ziemi, na półkuli południowej. Od południa i zachodu otoczony Oceanem Indyjskim, od północy i wschodu przybrzeżnymi morzami Oceanu Spokojnego (Morza: Arafura, Timor, Koralowe i Tasmana).Skrajnymi punktami lądowej części Australii są przylądek Jork 10°41'S, Wilsons...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia - HISTORIA AUSTRALII

  Australia do lat 80-tych XVIII w. nie budziła zainteresowania państw europejskich. Sytuacja zmieniła się dopiero po dotarciu do wschodnich wybrzeży podróżnika angielskiego J. Cooka (1770 r.), który w imieniu Jerzego III objął w posiadanie odkryte tereny, nadając im nazwę Nowa Południowa Walia. Wielka...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /13 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia

  AUSTRALIA - najmniejszy kontynent Ziemi, na półkuli południowej. Od południa i zachodu otoczony Oceanem Indyjskim, od północy i wschodu przybrzeżnymi morzami Oceanu Spokojnego -Arafura, Timor, Koralowe i Tasmana. Największa rozciągłość południkowa 3150 km (z Tasmanią 3680 km), równoleżnikowa ok. 4000...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /3 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

  1. Wilgotność powietrza to zawartość w nim pary wodnej

  Wilgotność bezwzględna - to zawartość pary wodnej w atmosferze w jednostce objętości powietrza

  Wilgotność względna - miara nasycenia powietrza, Wilgotność powietrza nasyconego wynosi 100%.

  2. Rodzaje chmur ze względu na:

  a) Chmury...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

  1. Masy powietrza i fronty atmosferyczne

  a) masy powietrza

  - równikowe - występują w strefie okołorównikowej

  - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych

  - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych

  - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERATURA TROPOSFERY

  1. Temperatura troposfery w przekroju pionowym

  a) gradient suchodiabatyczny jest to wzrost lub obniżenie się temp. suchego powietrza o 1O na każde 100 metrów wysokości

  b) gradient wilgotnodiabatyczny jest to wzrost lub obniżenie się temp. wilgotnego powietrza o 0,6OC na każde 100 metrów wysokości

  2...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

  1. Budowa atmosfery jest warstwowa

  - Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cała para wodna. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat.

  - Stratosfera - sięga do wysokości około 50 km. Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry