Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

  Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

  Główną oś hydrologiczną omawianej krainy stanowi Biebrza (159 km. długości w granicach parku). Jest jej podstawowym elementem decydującym o charakterystycznym wizerunku. Biebrza jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze, z niskimi spadkami (od 0,06 do 3,33...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

  Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.p.m.) i leżącej na styku obszarów staro i młodo glacjalnych. Kotlina ma długość ponad 100 km. i powstała w okresie zlodowaceń: środkowopolskiego i bałtyckiego. Wypełnia ją...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

  Park położony jest w płn. - wsch. Polsce na terenie województwa podlaskiego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Obszary leśne zajmują 15 547 ha., 18 181 ha. to grunty rolne i 24 604 ha. to nieużytki - w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

  Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Chociaż koncepcja ochrony tych terenów poprzez utworzenie "Biebrzańskiego Parku Natury" pojawiła się jeszcze przed Konwencją Ramsarską, bo w 1968 roku na łamach "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", to na należyte formalne uznanie region...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berlin

  BERLIN, stol. Niemiec (do 1945 i od 1991 uznana przez parlament niem.), położona na Pojezierzu Brandenburskim i w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, nad Hawelą i jej dopływem Sprewą; stanowi odrębny kraj związkowy; pow. 883 km2, 3,42 mln mieszk. (1992); ok. 8% ludności (w zach. części Berlina 13%)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /7 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belgia - Ludność Belgii

  Północne prowincje Belgii ( Flandrię , Antwerpię , Limburgię ) zamieszkują Flamandowie ( 60% populacjii) , posługujący się językiem zbliżonym do holenderskiego , a część południową ( Hainaut , Namur , Luksemburg ) - Walonowie ( 39% ogółu ludności ), mówiący dialektem francuskim. Oba języki mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

  Klimat Belgii kształtuje się pod wpływem bliskości Morza Północnego i obecności ciepłego Prądu Zatokowego. Sprawia to , że powietrze napływające nad obszar kraju jest wilgotne i ciepłe. Opady występują w ciągu całego roku , zimy są ciepłe i zwykle bezśnieżne (2-4 C) , lata niezbyt upalne i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belgia

  Terytorium kraju można podzielić na trzy wyróżniające się pod względem morfologicznym regiony. Na Belgię Niską, w części północnej , składają się niziny , w większości płaskie i zabagnione , zbudowane z utworów piaszczystych i słabogliniastych. Belgia Średnia stanowi falistą równinę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bałtyk

  Bałtyk jest morzem śródlądowym, otoczonym lądem tylko jednego kontynentu. Jest też jednym z najmłodszych mórz Atlantyku. Rozwój naszego morza związany jest z wytapianiem się lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, oraz ze wznoszeniem i obniżaniem się obszaru północnej Europy. Około...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt

Do góry