Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka gospodarcza regionu europejskiego

  Przez pojęcie gospodarka rozumiemy historycznie: ukształtowany i zmniejszający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego.

  Jak wszyscy wiemy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /12 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

  Przemysł daje zatrudnienie ponad 420 tys. osób, z czego prawie połowa pracuje w elektromaszynowej grupie gałęzi. Przemysł elektromaszynowy Niziny Mazowieckiej reprezentowany jest przez różnorodne jego rodzaje, z wyraźną dominacją gałęzi maszynowej, środków transportu, elektrotechnicznej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /5 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ery mezozoicznej

  Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efekt czynności żywych organizmów. Najstarsze organizmy, których budowę można rozpoznać, pochodzą sprzed 1800 milionów lat. Są to sinice oraz strzępki grzybów niższych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /13 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O WYSOKIM STOPNIU URBANIZACJI

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:

  1. proces urbanizacji zaczął się podobnie jak w Europie, rozpoczął się już w XIX wieku. Był to wynik:

  - rozwoju przemysłowego i masowego napływu emigrantów z Europy. Znaczna część osadników za cel podróży wybierała właśnie duże miast wschodniej części...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI

  Kraje azjatyckie:

  1. poza nielicznymi wyjątkami niski stopień urbanizacji

  2. tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji

  spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie

  3. sytuacja uległa zasadniczej zmianie po eksplozji demograficznej .

  Narastające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy urbanizacyjne na świecie

  Pojęcie miasta - określa się za pomocą różnorakich kryteriów

  - kryteria prawno - administracyjne - miastem jest osada, która została uznana za miasto przez właściwy organ prawny (uzyskała prawa miejskie)

  - kryteria fizjonomiczne - wyróżniają miasta na podstawie cech zewnętrznych (typ zabudowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /7 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Klimatu Polski

  Klimat Polski zaliczamy do typu przejsciowego wsrod klimatow cieplych strefy umiarkowanej.

  Do glownych czynnikow ksztaltujacych klimat Polski naleza:

  - polozenie w srednich szerokosciach geograficznych

  - usytuowanie w centrum Europy miedzy jej czescia zachodnia z silnie rozczlonkowana linia brzegowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burza - wyładowania atmosferyczne

  W upalne i wilgotne dni lata silne prądy unoszące ciepłe powietrze w górne rejony atmosfery tworzą chmury kłębiaste deszczowe - cumulonimbusy. Tym groźnie wyglądającym, czarnym chmurom towarzyszą porywiste wiatry, ulewne deszcze oraz błyskawice i grzmoty. Podczas wyładowań atmosferycznych wyzwalają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /9 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa Układu Słonecznego - charakterystyka planet

  Miliony lat temu wokół powstającego Słońca narodziła się rodzina ciał niebieskich , które nazywamy planetami . Wszystko razem - Słońce i krążące wokół niego planety - tworzą Układ Słoneczny . W jego skład wchodzą także planetoidy ( małe planetki między orbitami Marsa i Jowisza ) , komety...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

  Platforma wschodnioeuropejska

  Występuje na obszarze północno-wschodniej części Europy. Wyróżniamy dwie części:

  - dolną - fundament krystaliczny - skały prekambryjskie

  - górną - pokrywa platformowa - młodsza, skały pochodzenia osadowego

  Fundament krystaliczny wynurza się spod przykrywających go...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt

Do góry