Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GENEZA HYMNÓW KASPROWICZA

  Pierwsze ślady zainteresowania się Kasprowicza liryką hymniczną wiodą do początków twórczości, literackiej poety. Jeden z jego kolegów i przyjaciół z lat szkolnych, ks. Antoni Lautaitz, przekazał nam świadectwo o szczególnym upodobaniu początkującego literata w tego typu poezji już w okresie jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /20 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWY O HYMNACH

  Podszedł do stołu i otworzył tom swoich poezji. Wiedziałam, na czym się zatrzyma: „Dies irae” — Boży gniew — straszny „Dzień sądu”. Napisał ten poemat przed dwunastu laty, w ów rok burz i przełomów życiowych *. Zaczął czytać półgłosem... Dziwne, prawie ponure wrażenie wywierało to urywane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA I ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA HYMNÓW

  Hymny ujęte są w dwa cykle poematów z lat 1898—1901: Ginącemu światu i Salve Regina. Cykl pierwszy stanowią Dies irae, Salome, Święty Boże, Święty Mocny i Moja pieśń wieczorna; cykl drugi SaWe Regina, Hymn św. Franciszka z Assyżu, Judasz i Hymn Marii Egipcjanki. Nastrój i tonacja obu tych cyklów są...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /23 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKOŁA HYMNÓW KASPROWICZA

  Hymny były pierwszym dziełem Kasprowicza, które ukazało szerszym warstwom społeczeństwa tego wielkiego poetę, posiadającego dotąd tylko drobną garstkę istotnie rozumiejących go przyjaciół-czcicieli. Od razu też z najwyższym uznaniem przyjęła te pieśni krytyka, z pełnym dotąd zastrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /7 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

  Od pierwszego momentu pojawienia się Hymnów narzu-ciły się świadomości krytyków i czytelników ich niezwykła oryginalność i nowatorstwo' ekspresji. W swoim nurcie najgłębszym są to poematy liryczne, ale w ową materię liryczną, bardzo osobistą, intymną, wdzierają się' raz po* raz żywioły obce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /29 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMINKI O KASPROWICZU

  Przyszedłem w Zakopanem do Kasprowicza, który mieszkał wtedy daleko za ulicą Kościeliską, gdzieś aż przy Gąsienicowym Potoku, u Żyda *, nad jarem, w który spadała droga, dzisiaj już zarównanym. O ileż bardziej malownicze, o ileż piękniejsze były te dawne drogi, na których się koła łamało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - STYL I STRUKTURA WIERSZOWA

  Język i stylistyka Hymnów prezentują się jako zjawisko o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania, mieszają się tu rozmaite poetyki i różne_kon we n c j e_s t y 1 is ty c z ne: elementy naturalizmu z impresjonizmem, znamiona i tendencję ekspre-sjonistyczne z modernistycznym symbolizmem. Współistnieją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /32 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMNIENIA O JANIE KASPROWICZU

  We Lwowie niemal od razu wszedłem w grono ludzi, którzy stali najbliżej poety-profesora. Złożyłem Kasprowiczowi naprzód kurtuazyjną wizytę w domu przy ulicy Świętej Zofii 32. W jego pokoju zauważyłem pianino i fisharmonium. Dowiedziałem się, że na pianinie grywają córki, a na fisharmonium poeta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /4 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA I ZNACZENIE HYMNÓW W POEZJI POLSKIEJ

  Problematyka Hymnów Kasprowicza nie była jakimś odkryciem i szczególną rewelacją na tle literatury owoczesnej. Młoda Polska, tak jak zresztą cały modernizm europejski, uwrażliwiona była programowo niejako na tematy „wysokie”, zagadnienia egzystencjalne i filozoficzne, na metafizyczne aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /6 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNY

  Słusznie już Gostomski przyrównał artyzm Hymnów do symfonii, jako zespołu różnorodnych środków artystycznych. Tylko to jest symfonia powstająca żywiołowo, samą naturalną „logiką” procesu twórczego komponowana, przeważnie niejednolita, ale zawsze potężna. Gdy w poemacie dramatycznym Na Wzgórzu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /6 320

  praca w formacie txt

Do góry