Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka wybranych typów klimatów

  Klimat - to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co

  najmniej po 10 latach.

  Elementy klimatu:

  - opady( suma opadów mierzona w milimetrach)

  - temperatura

  - amplituda temperatur

  - ciśnienie

  - siła i kierunek wiatru

  - nasłonecznienie

  Czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

  Warszawski Okręg Przemysłowy jest drugim co do wielkości okręgiem przemysłowym Polski (2.5 tyś. zakładów przemysłowych) Ustępuje mu jedynie GOP. W jego skład wchodzi 35 miast, które zamieszkuje 2.3 mln osób.

  Początki tego okręgu sięgają XIX wieku, kiedy czynnikiem przyciągającym przemysł była...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

  Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielu czynników wpływających na dzisiejszy obraz tego obszaru należy wymienić kilka o największym znaczeniu.

  Nizina...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rożnych gałęzi przemysłu

  1) Przemysl slektorniczny

  - produkcja maszyn biurowych, komputerow, sprzetu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej.

  - wartoscsprzedawanych prodoktow - 3% wartosci sprzedawczej

  Wroclaw, Warszawa, Nowy Sacz, Gdansk, Bialystok

  export - Holandia, Niemcy, Wlochy

  2) przemysl obrabiarkowy

  GOP...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Zmiany środowiskowa spowodowane przez rolnictwo

  Zmiany w środowisku spowodowane przez rolnictwo są w Egipcie niewielkie. Główną zmianą jest zagospodarowywanie terenów pustynnych poprzez nawadnianie ,by zwiększyć areał pól uprawnych.

  Zwiększa się natomiast zasolenie gleb, co może okazać się niekorzystne dla wielu upraw.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Wpływ człowieka na rozwój rolnictwa

  W Egipcie wpływ człowieka na rozwój rolnictwa jest bardzo znaczący i wyraźny. Uprawy są nawadniane dzięki sieci kanałów, które doprowadzają wodę. System ten został wynaleziony w czasach faraonów, lecz teraz został udoskonalony. Wybudowanie tamy Asuańskiej spowodowało panowanie nad wylewami Nilu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie hodowli

  Hodowla w związku z brakiem dostatecznej ilości paszy jest bardzo słabo rozwinięta. W dolinie Nilu hoduje się przede wszystkim bydło, które służy jako siła pociągowa w rolnictwie. Na terenach pustynnych żyjący tam ludzie hodują dla swoich potrzeb wielbłądy, owce i kozy.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie upraw

  Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu. Uprawia się między innymi ryż, pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową(w dolinie Nilu powyżej Asuanu), sezam, orzeszki ziemne, jęczmień, rośliny strączkowe, bawełnę. 2% powierzchni Egiptu zajmują plantacje: daktyli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa

  Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa panującego w Egipcie w skali 0-6 to:

  -ukształtowanie terenu oceniam na 5, gdyż większą część tego kraju zajmują tereny równinne z wyjątkiem górzystej Pustyni Arabskiej, na terenie równinnym łatwiej jest prowadzić działalność rolniczą;

  -klimat oceniam na 3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Charakterystyka warunków naturalnych

  a) Patrząc na mapę hipsometryczną Afryki można stwierdzić, iż północna część Egiptu wraz z doliną Nilu jest terenem nizinnym o przewadze powierzchni równinnej, miejscami pagórkowatej, a południowa jest wyżynna. Wschodnią część Egiptu nad wybrzeżem Morza Czerwonego zajmują niskie góry (rys.1)

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 735

  praca w formacie txt

Do góry