Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Historia i wiek Ziemi - Wiek Ziemi

  Ludzie od setek lat próbują określić ile lat ma Ziemia. Zdaniem

  naukowców wiek Ziemi wynosi ok. 4,6 mld lat. Dopiero jednak około połowy naszego wieku stało się możliwe dokładne obliczenie wieku Ziemi, który w przybliżeniu wynosi tyle co wiek Słońca i reszty planet.

  Pod koniec XVII w. Niels Stensen...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia i wiek Ziemi - Podział dziejów ziemi

  Kolejność powstawania poszczególnych skał na całym Świecie ustalili geolodzy. Umożliwiło to podział historii Ziemi na okresy, czyli stworzenie tzw. tabeli stratygraficznej.

  Skały powstałe wcześniej niż 590 mln lat temu zawierają bardzo niewiele skamieniałości. Te prehistoryczne formacje zostały...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hawaje

  Hawaje to wulkany, piaszczyste plaże, zielone doliny, zamykające horyzont tęcze i niebezpieczne, ale malownicze wybrzeża klifowe. Krajobraz jeden z najpiękniejszych na świecie, na dużych obszarach jeszcze słabo zaludniony i nietknięty cywilizacją. Choć położone na Pacyfiku wyspy oddalone są od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /10 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI

  Jest ważnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych oraz technologii.

  Podstawowymi formami współpracy z zagranicą jest obrót towarowy (import, eksport, reeksport) oraz tzw. Obroty niewidzialne ( turystyka, usługi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel międzynarodowy - Proponowane działania

  Na dzień dzisiejszy prowadzona jest polityka poprawienia bilansu płatniczego państwa i wyrównania rachunku obrotów bieżących Polski. Według ministerstwa finansów celem polityki proeksportowej do 2002 r. jest:

  - poprawa konkurencyjności polskiej oferty eksportowej i zwiększenie wolumenu eksportu (np.:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel międzynarodowy - Stan obecny

  Polska głównie importuje produkty przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, lekkiego oraz paliwo i energię. Podstawą polskiego eksportu są produkty przemysłu elektromaszynowego, lekkiego, metalurgicznego, chemicznego oraz drzewno-papierniczego. Głównymi partnerami handlowymi są:

  - w imporcie:

  - Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /2 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel międzynarodowy - Handel międzynarodowy Polski - podsumowanie pierwszych lat gospodarki kapitalistycznej

  Podstawowe znaczenie dla kształtowania się polskiego handlu zagranicznego miały lata 1989-1992 w których to wcześniej zmonopolizowany przez państwo handel i jego dwuwalutowość ( dolar i rubel transferowy) zostały radykalnie zreformowane. Od 1.01.1990 ustawowo ustalono, że obroty towarowe z zagranicą są...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel międzynarodowy - Ogólna definicja

  Według definicji handel międzynarodowy to łączna wartość eksportu i importu do poszczególnych krajów, często pojęcie to jest używane zamiennie z terminem: handel zagraniczny.

  Handel międzynarodowy jest ważnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy niezbędnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa Siedmiu

  Grupa Siedmiu (od 1998 Grupa Ośmiu, G8) jest to siedem najbogatszych krajów świata, nieformalnie przewodzących gospodarce światowej. Należą do nich USA, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Po raz pierwszy przywódcy tych potęg przemysłowych spotkali się w 1975 roku z inicjatywy prezydentów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góry Świętokrzyskie

  RODZAJ KRAJOBRAZU NATURALNEGO

  W krajobrazie Wyż. Kieleckiej Góry Świętokrzyskie wyróżniają się pasowym układem wzniesień i obniżeń przebiegających równolegle w kierunku z pn.-zach. na pd.-wschód.

  PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

  Góry Świętokrzyskie pod względem geologicznym składają się z trzonu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /4 789

  praca w formacie txt

Do góry