Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

  Park i współczesna dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, łęgami i zaroślami stanowią niezwykłe ważne biotopy dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Fauna Parku jest bogata - według naukowców obejmuje ponad 16500 gatunków. Najliczniejsze są owady liczące ponad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

  Naturalne zasoby flory parku obejmują około 1100 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie gatunkowej podlega 61 gatunków roślin, w tym m.in.: chamedafne północna, zimoziół północny, wisienka kwaśna i wężymord stepowy. Osobliwością parku jest występowanie brzozy czarnej. Stwierdzono też występowanie 115...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - WODY

  Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. W Parku brak jezior. W XIX i XX wieku znaczne obszary bagien zostały zmeliorowane i obecnie są przesuszone. Największym ciekiem wodnym parku jest Łasica, dopływ...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

  Krajobraz Parku ukształtował się ponad 12 tysięcy temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto. Tak powstał taras akumulacyjny pradoliny Wisły, ograniczony od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

  Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny w Kotlinie Warszawskiej, gdzie występuje duży kompleks Puszcza Kampinoska. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jura Krakowsko Częstochowska

  Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że najczęściej używaną nazwą Jury jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Mówi się też Jura/Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Rozciąga się ona pasem o szerokości od około 40 kilometrów w okolicach Krakowa do kilkunastu - koło Częstochowy. Długość Wyżyny wy-nosi ok...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /12 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jowisz - Informacje ogólne

  Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Ma 11 razy większą średnicę i 318 razy większą masę niż Ziemia. Droga wokół Słońca, w średniej odległości od niego 800 mln km, zabiera mu prawie 12 lat!

  Jowisz jest olbrzymią kulą gazową. Oprócz niego są jeszcze trzy takie planety:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki wpływ na klimat może wywierać działalność człowieka

  Jaki wpływ na klimat może wywierać działalność człowieka w zakresie:

  -wycinki lasów,

  -budowy sztucznych zbiorników wodnych,

  -rozbudowy wielkich miast,

  -rozbudowy wielkich zakładów przemysłowych.

  Jakakolwiek ingerencja w środowisko naturalne powoduje zachwianie ekosystemu, a jednocześnie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak środowisko geograficzne wpływa na działalność i życie człowieka

  Elementem obejmowanym przez termin "środowisko geograficzne" jest przestrzeń geograficzna. Do takiej przestrzeni należą naturalne składniki przyrody (często wyeksploatowane lub przeobrażone przez człowieka), jak również te elementy które stworzył sam człowiek. Oznacza to, że środowisko geograficzne to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

  Moim zdaniem przyszłość polski będzie wyglądać ponuro jeśli nadal Europa będzie się jednoczyć tak jak dzisiaj. W urzędach Unii Europejskiej i urzędach rady Europy jest przerost zatrudnienia i biurokracja. W całej Europie są za wysokiee podatki, które hamują wzrost gospodarczy i dlatego gospodarka...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt

Do góry