Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja dziedzin przemysłu

  Klasyfikacja dziedzin przemyslu :

  1. Przemysl wydobywczy

  2. Przemysl przetwórczy

  a) energetyczny

  b) metalurgiczny

  c) elektromaszynowy

  - metalowy

  - maszynowy

  - samochodowy(ś.t)

  (ś.t) znaczy:

  - przem.środków -lotniczy(ś.t)

  - transportu -taboru kolejowego(ś.t)

  d) chemiczny

  - chemiczny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilkudniowa wycieczka po Polsce

  Na kilkudniową wycieczkę po Polsce chciałbym się wybrać do kilku miast położonych nad Wisłą. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski. Ma około tysiąca kilometrów. Źródła ma na stokach Babiej Góry. Uchodzi kilkoma ramionami do Morza Bałtyckiego. Na długości 940 km. jest żeglowna. W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - STOSUNKI WODNE

  Karpaty stanowią europejski dział wodny między zlewiskiem M. Bałtyckiego i M. Czarnego. W Karpatach Zachodnich rzeki spływające ku północy należą do dorzeczy Odry (Ostrawica) i Wisły (Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San), rzeki spływające na południe - do dorzecza Dunaju (Prut, Seret, Jałomica...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - KLIMAT

  Karpaty leżą w strefie klimatu umiarkowanego. Karpaty Zachodnie stanowią granicę klimatyczną między obszarami chłodniejszymi, pozostającymi pod przejściowy wpływem mas powietrza morskiego na północy i terenami cieplejszymi, o klimacie bardziej kontynentalnym, na południe (Wielka Nizina...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - RZEŹBA

  Dzisiejsza rzeźba Karpat jest rezultatem działalności niszczącej i budującej różnych czynników, które modelowały ten obszar od okresu mioceńskiego (od około 30 mln lat). Główną rolę w przebiegu procesów rzeźbotwórczych Karpat odegrały rzeki i procesy stokowe, w najwyższych górach - lodowce. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - BUDOWA GEOLOGICZNA

  Karpaty zostały sfałdowane i wypiętrzone w kredzie i trzeciorzędzie, w wyniku orogenezy alpejskiej. Wyróżnia się w nich dwie wielkie jednostki geologiczne:

  a). Karpaty Zewnętrzne (fliszowe), zbudowane głównie z naprzemianległych warstw piaskowców i łupków ilastych (flisz), ujętych w fałdy, łuski i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - PODZIAŁ KARPAT

  Karpaty dzielą się na Karpaty Zachodnie (do Przełęczy Łupkowskiej), Karpaty Wschodnie(do Przełęczy Predeal) i Karpaty Południowe (zwane też Alpami Transylwańskimi). W Karpatach Zachodnich wyróżnia się Karpaty Zewnętrzne (fliszowe) i Karpaty Wewnętrzne (lub Centralne), rozdzielone szerokim obniżeniem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty

  Karpaty to długi pas górski rozciągający się przez pięć państw: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię. Największy szczyt Karpat to Gerlach, który mierzy 2655m. n.p.m. i leży na części Słowackiej. W Polsce Karpaty podzielone są na Beskidy Zachodnie z Beskidem Niskim, Średnim i Wysokim oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /5 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - TURYSTYKA

  W parku dozwolona jest turystyka krajoznawcza (piesza, rowerowa i konna, zimą także narciarska). Służą jej znakomite szlaki turystyczne o długości około 360 km oraz ponad 200-kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy. Dla obsługi ruchu turystycznego urządzono na obrzeżu Parku 15 parkingów samochodowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA

  Tereny Parku mają bogatą historię, w tym związaną z walkami o niepodległość Polski. Świadectwem jej są mogiły powstańców z 1863r., cmentarze wojenne z 1939r. oraz partyzanckie z lat 1944-1945, zbiorowe mogiły i pomniki. Symbolem zbrodni hitlerowskich jest cmentarz Palmiry, miejsce spoczynku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt

Do góry