Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy utworzone w warunkach klimatu peryglacjalnego

  a) gołoborza - Gołoborze to nagromadzenie bloków i odłamków skalnych na stoku górskim, powstałe w wyniku wietrzenia twardych, zwięzłych skał. Gołoborza powstają w wyniku wietrzenia fizycznego: zmiany temperatury, a zwłaszcza zamarzanie wody w szczelinach skalnych (np. w spękaniach ciosowych), powodują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przez działalność lodowców górskich

  a) U - kształtne doliny - doliny, które swoim przekrojem przypominają literę U, są dość głębokie i strome.

  b) kocioł lodowcowy - (cyrk lodowcowy, kar), półkuliste lub wydłużone obniżenie otoczone z trzech stron stromymi ścianami skalnymi, opadające ku dolinie lodowcowej progiem skalnym. Powstaje w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

  a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Tworzyły się one najczęściej w wyniku intensywnej akumulacji glin zwałowych oraz głazów, żwirów i piasków bezpośrednio przy krawędzi lądolodu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orogeneza hercynska i alpejska

  Powierzchnia: 312 685 km2

  Ludność: 38,7 mln mieszk. (1997)

  Podział administracyjny: 16 województw (do 31 XII 1998 - 49), 373 powiaty i 2483 gminy

  Granica: graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Ros. (210 km), Litwą (103 km), Białorusią (416 km), Ukrainą (529 km), Słowacją (539 km), Czechami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - UNICEF

  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNICEF jest jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ z siedziba w Paryżu. Została założona w 1946 roku przez 44 państwa, w tym także Polskę.

  Członkowie:

  - od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - EWG

  Europejska Wspólnota Gospodarcza, franc. Communaute Economique Europeenne, potocznie EWG jest też nazywane Wspólny Rynek. Jest to główna europejska wspólnota gospodarcza. Została utworzona na mocy traktatu rzymskiego z 1957 roku, który wszedł w życie jednak dopiero rok później, czyli w 1958 roku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - ANZUS

  Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Pakt polityczno - wojskowy podpisany w 1951 roku w San Francisco prze rządy Australii, Nowej Zelandii i USA. Nazwa paktu pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw państw, które go podpisały:

  A ustralia

  N ew

  Z ealand

  U nited

  S tates

  Organizacja ta powstała z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - OCAS

  Organizacja Państw Ameryki Środkowej, ang. Organization of Central American States (OCAS), hiszp. Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA). Organizacja została założona w 1951 roku. Od 1961 roku działa w ramach OPA - Organizacji Państw Amerykańskich. Siedzibą OCAS jest miasto San Salwador...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - OPA

  Organizacja Państw Amerykańskich, ang. Organization of American States (OAS) lub hiszp. Organización de los Estados Americanos (OEA). Organizacja ta została utworzona w 1948 roku na IX Międzyamerykańskiej Konferencji w Bogocie jako kontynuacja Unii Panamerykańskiej.

  Członkowie:

  - od 1948: państwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - POLSKA W NATO

  Dla większości Polaków 12 marca 1999 roku - dzień przyjęcia nas do NATO - to data, która zostanie zapisana w annałach historii. Dla naszych wojskowych kojarzyć się ona będzie jednak nie tylko z tym, wręcz odwrotnie, będzie to początek gigantycznego bólu głowy, zamartwiania się i kombinowania jak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /5 853

  praca w formacie txt

Do góry