Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Polscy uczeni i odkrywcy - ich wkład w rozwój nauki światowej

  Pierwszymi Polakami, których dzieła zyskały znaczenie w całej średniowiecznej Europie byli np.: dominikanin Marcin Polak (ok. 1205-1278r.)

  - historyk, prawnik i teolog lub też Witelo ze Śląska (ok. 1230-1314r.) - słynny matematyk, fizyk (optyka), przyrodnik i filozof. Jako prekursora polskiej geografii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /19 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojezierze Suwalskie

  Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południowo-zachodnia częścią Pojezierza Litewskiego.

  Krajobraz Pojezierza Suwalskiego jest typowym krajobrazem młodoglacjalnym.

  Elementy tej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe wiadomości o Liverpoolu

  Liverpool, miasto w Wielkiej Brytanii, położone na zachodnim wybrzeżu środkowej Anglii, na prawym brzegu estuarium rzeki Mersey. 474 tys. mieszkańców (1994).

  Historia

  Prawa miejskie w 1207, od średniowiecza miasto portowe specjalizujące się w przeładunku ryb, win, wełny, wyrobów rzemieślniczych, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia ekologiczne

  1. Ekologia to nauka badająca zależności między organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, a otaczającym je środowiskiem

  2. EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA

  Ekosystem to układ złożony z biocenozy i jej biotopu

  Biotop jest to środowisko życia organizmów roślinnych i zwierzęcych, fragment powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Warunki klimatyczne

  Podstawowym wskaźnikiem klimatu są temperatura powietrza i opady. Średnia roczna temperatura na terenie województwa podlaskiego jest prawie wszędzie niższa od 70C, a w rejonie Suwałk osiąga wartość poniżej 60C.

  Średnia temperatura stycznia spada poniżej - 40C, natomiast średnie temperatury...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Parki narodowe

  Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują cztery parki narodowe:

  1. Białowieski Park Narodowy powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.XI.1947 (Dz. U. Nr 74 poz. 469) i powiększony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 424).

  Białowieski Park...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Klasyfikacja gleb

  Według danych IUNG w Puławach klasyfikacja bonitacyjna gleb w województwie podlaskim przedstawia się następująco:

  klasa I - nie występuje,

  II - 224 ha (0,0 %),

  III - 160 524 ha (6,5 %),

  IV - 1 108 076 ha (45,2),

  V - 729 294 ha (29,7 %),

  VI - 455 002 ha (18,6 %).

  W strukturze obszarowej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Warunki glebowe

  Na obszarze województwa podlaskiego występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków i żwirów, glin i pyłów oraz współczesnych osadów torfowych, namułów, utworów aluwialnych, deluwialnych i piasków eolicznych. Największy odsetek zajmują gleby wytworzone z piasków i glin w typie gleb brunatnych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Warunki wodne

  Obszar województwa podlaskiego należy do dorzecza Wisły, Niemna i Pregoły. Główny układ sieci hydrograficznej województwa tworzy rzeka Narew ze swoimi największymi dopływami: Biebrzą, Pisą, Narewką, Supraślą i Nereślą. Rzeka Bug z uwagi na swoje peryferyjne położenie charakteryzuje się ograniczonym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Surowce mineralne

  Surowce mineralne skalne na terenie województwa podlaskiego związane są z osadami czwartorzędnymi i są eksploatowane metodami odkrywkowymi . Szczególnie duże są zasoby piasku, żwiru i kruszywa naturalnego. Największe złoża kruszywa naturalnego o zatwierdzonych zasobach to między innymi.

  Ponadto na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry