Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność wiatru

  Niszcząca działalność wiatru

  . deflacja - jest wywiewanie materiału, powodujące obniżenie się powierzchni terenu, odsłaniając jednocześnie niezwietrzałą litą skałę. Tam gdzie występuje deflacja tworzą się różne misy deflacyjne i ostańce. Góry świadki (ostańce) świadczą o pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Powstawanie Lodowców

  Lodowce to wielkie nagromadzenie lodu lodowcowego istniejącego przez dłuższy czas, które powstało w wyniku przeobrażenia się śniegu zalegającego powyżej granicy wieloletnich śniegów i poruszające się powoli pod wpływem własnego ciężaru.

  Lądolody to lodowce w formie rozległych pokryw o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /5 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność morza

  Niszcząca działalność morza

  Działalność rzeźbotwórcza wód morskich obejmuje przede wszystkim wybrzeże. Wybrzeża płaskie powstały w skutek zalania przez morze obszarów wyżynnych lub górskich. Odporne są na niszczenie przez fale, czyli abrazję. Fale uderzając o ścianę wysokiego wybrzeża powodują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność wód płynących

  Podstawa erozyjna - głębokość, do której rzeki mogą wycinać swe doliny

  terasy rzeczne - twory powstałe z resztek dawnego dna

  terasy akumulacyjne - twory powstałe na tych odcinkach akumulacji rzeki, gdzie wcina się ona w swoją pokrywę akumulacyjną.

  erozja boczna - jest wynikiem przesuwania się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)

  Krasowe zjawiska, ogół procesów i form terenu, występujących na obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli. Powstaje w wyniku krasowienia. Cechuje się występowaniem form krasowych powierzchniowych: lejów, żłobków, żeber, zapadlisk, a także...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Wietrzenie

  Wszystkie rodzaje wietrzenia występują równocześnie, w różnych klimatach przebiegają jednak odmiennie.

  Wietrzenie mechaniczne, rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, czyli rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika wyróżnia się:

  1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces krasowienia i biegi rzeki

  Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamiennie. Są to skały porowate, występuję w nich szczeliny, więc wody opadowe i powierzchniowe dostają się w głąb, rozpuszczając skały. Rozpuszcza je jedynie woda krasowa, zawierająca dwutlenek węgla i azotu. Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /5 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy ludnościowe Europy

  Kontynent europejski ma swoje specyficzne problemy ludnościowe wyróżniające go spośród pozostałych kontynentów. Należy do nich obecnie najmniejsze tempo przyrostu ludności ,wynika to nie tylko z małego przyrostu naturalnego ,ale i ujemnego salda migracji. W ciągu minionego półwiecza Europa przeżyła...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /16 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy gospodarcze na świecie

  Współczesny świat wykazuje duże zróżnicowanie ekonomiczne i społeczne.

  Biorąc pod uwagę osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego i społecznego, kraje świata możemy podzielić na trzy grupy:

  państwa rozwinięte;

  państwa intensywnie się rozwijające;

  państwa zacofane;

  Do grupy państw wysoko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /5 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy energetyczne swiata

  W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie (kolejowym i morskim). Z czasem zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, o czym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /3 049

  praca w formacie txt

Do góry